Thursday, September 23, 2010

Thum Drive anda write protet dan tak boleh nak di format

Pernah tak alami masalah thunb drive anda tak boleh di tulis di simpan data atau di format. Anda menjangkakan ianya rosak kan, sebenarnya tidak anda boleh atasi masalah ini dengan langkah berikut


Cara buang write protet pada USB Thunm Drive

Start   Run 
type ‘regedit’  Enter
Pileh
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevice Policies

dalam 'StorageDevicePolicies' 

 Double click on the string ‘WriteProtect’ dan ubah ‘Value Data’ box dari 1 ke ‘0’
selesai 
Restart computer anda
dan Thumb drive anada akan boleh di gunakan seperti biasa

No comments:

Post a Comment