NETWORKING


Penulisan ini di buat bagi memenuhi jadual pembelajaran Internet dan Networking sebanyak 17 jam kredit ianya di persembahkan dalam bentuk slide tetapi telah saya ubah kebentuk biasa bagi di muatkan kedalam laman web ini sebagai rujukan kepada sesiapa yang berminat mempelajarinya. Walaubagaimanapun anda dinasihatkan berguru kerana dengan hanya membaca ianya tidak akan difahami keseluruhanya.
Internet

Apakah Internet
Internet ialah satu rangkaian global menghubung berjuta komputer dari pelbagai jenis komputer
Penguna komputer dapat berkongsi maklumat dengan pantas antara satu sama lain
Mengunakan TCP/IP untuk menghantar maklumat

Rangkaian Komputer
Rangkaian Komputer

Komputer Rangkaian terdiri daripada dua atau lebih komputer yang disambungkan untuk membolehkan perkongsian sumber, (contoh : pencetak, pengimbas, storan dan sebagainya) pertukaran fail, atau dengan erti kata lain untuk membolehkan perkongsian secara elektronik. Rangkaian komputer boleh wujud dalam bentuk:

Rangkaian Kawasan Setempat (LAN)


Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) merupakan kawasan rangkaian yang terhad pada batasan geografi seperti sebuah makmal, sesebuah sekolah atau bangunan.

Dalam konfigurasi tipikal LAN, salah sebuah komputer dijadikan sebagai fail pelayan (file server) yang berfungsi untuk menyimpan semua perisian yang mengawal sistem rangkaian tersebut. Semua komputer yang disambungkan kepada fail server ini dikenali sebagai stesen kerja (workstation). Komputer stesen kerja terdiri daripada komputer biasa spesifikasinya rendah daripada komputer server dan juga mungkin mempunyai perisian-perisian pada cakera kerasnya.

Kabel digunakan untuk menghubungkan LAN melalui Kad Rangkaian yang dipasang pada setiap komputer.

Sila lihat tutorial tentang Topologi, Pengkabelan, dan Perkakasan untuk maklumat lanjut tentang konfigurasi LANRangkaian Kawasan Bandar(MAN)


Rangkaian Kawasan Bandar (MAN) meliputi kawasan geografi yang lebih luas seperti sebuah daerah atau bandar. Rangkaian Kawasan Meluas menyambungkan beberapa Rangkaian Kawasan Setempat dalam sesuatu tempat untuk membolehkan perkongsian maklumat dilaksanakan. Universiti tempatan dan agensi-agensi kerajaan menggunakan Rangkaian Kawasan Meluas untuk berhubung dengan dengan masyarakat lain dan "private industries".

Salah satu contoh MAN ialah MIND Network yang terletak di Pasco County, Florida yang membolehkan perhubungan antara Pusat Media Pasco dengan Pusat Kerangka Utama dengan menggunakan talian telefon, kabel sepaksi, dan juga pembekal komunikasi tanpa wayar.Rangkaian Kawasan Luas(WAN)

Rangkaian Kawasan Meluas (WAN) meliputi kawasan yang lebih luas seperti sebuah negeri, negara dan dunia. Untuk mewujudkan WAN memerlukan sistem pangkabelan yang merentasi laut atau dengan penggunaan gelombang mikro atau satelit.

Penggunaan WAN membolehkan komunikasi antara negeri dapat dilaksanakan dengan cepat. Sekolah-sekolah di Malaysia boleh berhubung dengan sekolah-sekolah di luar negara dalam jangkamsa beberapa minit sahaja.

Konfigurasi dalam WAN adalah kompleks dan memerlukan perkakasan pemultipleksan (multiplexer) untuk menghubungkan LAN dan MAN bagi tujuan capaian ke Rangkaian komunikasi menyeluruh seperti Internet.

Kepada pengguna, WAN tidak banyak berbeza dengan LAN dan MAN
Tatasusun komputer dalam Rangkaian Kawasan Setempat boleh wujud dalam dua keadaan:
peer-to-peer
client-serve

Rangkaian Kawasan Setempat

Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) merupakan kawasan rangkaian yang terhad pada batasan geografi seperti sebuah makmal, sesebuah sekolah atau bangunan.

Dalam konfigurasi tipikal LAN, salah sebuah komputer dijadikan sebagai fail pelayan (file server) yang berfungsi untuk menyimpan semua perisian yang mengawal sistem rangkaian tersebut. Semua komputer yang disambungkan kepada fail server ini dikenali sebagai stesen kerja (workstation). Komputer stesen kerja terdiri daripada komputer biasa spesifikasinya rendah daripada komputer server dan juga mungkin mempunyai perisian-perisian pada cakera kerasnya.

Kabel digunakan untuk menghubungkan LAN melalui Kad Rangkaian yang dipasang pada setiap komputer.

Sila lihat tutorial tentang Topologi, Pengkabelan, dan Perkakasan untuk maklumat lanjut tentang konfigurasi LAN
Peralatan Networking PERSEDIAAN KE ARAH PRA PEMASANGAN
Antara perkakasan yang diperlukan sebelum memulakan pemasangan rangkaian rakan ke rakan adalah seperti berikut:
Kad Antara Muka Rangkaian.
(Network Interface card)

....... Kad antara muka rangkaian menyambungkan semua stesen kerja dengan rangkaian. Kebanyakan kad ini adalah bersifat dalaman dan dimuatkan pada slot dalam komputer. Namun kebanyakan papan induk yang terkini telah tersedia ada dengan kad antara muka rangkaian. Antara yang paling laris dijual adalah
Kad Ethernet.
Kabel Rangkaian
(Network Cable)

....... Kabel merupakan satu media yang bertindak sebagai laluan bagi maklumat yang bergerak dari satu peranti rangkaian ke peranti rangkaian yang lain. Beberapa jenis kabel boleh digunakan dalam rangkaian kawasan setempat. Namun kita hanya akan menumpukan perhatian kepada pengunaan Kabel Tidak Berlapik Pasangan Berpintal (UTP).
Penyambung RJ45
(RJ 45 Connector)

....... Alat ini bertindak sebagai media yang menyambungkan kabel ke Kad antara muka rangkaian.
Hub (hanya diperlukan jika terdapat lebih dari dua komputer dalam rangkaian)

....... Hub merupakan perkakasan rangkaian yang menyediakan "central connection point" untuk penyambungan kabel daripada stesen kerja, komputer pelayan (servers), dan lain-lain perkakasan rangkaian. Hub digunakan Kabel Tidak Berlapik Pasangan Berpintal (UTP).
Crimping Tool

....... Crimping tool adalah alat yang digunakan untuk mengepit wayar UTP ke penyambung RJ45


Kad Rangkaian

Kad Rangkaian (Networking Interface Card) merupakan peranti yang digunakan untuk menghubungkan stesen kerja dengan rangkaian secara fizikal. Kebanyakan kad rangkaian dipasang pada slot tambah dalam komputer, namun begitu terdapat juga komputer seperti Mac Classics yang disambungkan secara luaran melalui port bersiri atau port SCSI (Small Computer System Interface). Komputer pangku (laptop computer) mempunyai kad rangkaian yang terbina dalam atau yang menggunakan slot PCMCIA.

Kad rangkaian merupakan faktor utama yang menentukan kelajuan dan "performance" sesebuah rangkaian. Oleh itu dicadangkan supaya pilihlah kad rangkaian yang cepat/laju (fastest) yang terdapat di pasaran. Kelajuan kad rangkaian yang terdapat di pasaran adalah 10Mbps, 100Mbps, 10/100Mbps dan 1000Mbps (1Gbps).

Terdapat tiga jenis perhubungan peranti rangkaian iaitu Kad Ethernet, LocalTalk connectors, dan Token Ring Cards. Mengikut kajian yang dijalankan oleh International Data Corporation, Kad Ethernet adalah paling meluas digunakan diikuti oleh Token Ring dan LocalTalk (Sant'Angelo, R. (1995), Netware Unleashed, Indianapolis, IN: Sams Publishing).

Kabel

Kabel merupakan medium penghantaraan yang digunakan. Terdapat beberapa jenis medium penghantaran, seperti:Wayar Tanpa Wayar
Kabel Pasangan Terpiuh (Twisted Pair Cable) Gelombang Mikro (Micro Wave)
Kabel Sepaksi (Coaxial Cable) Satelit
Gentian Fiber (Fiber Optik) Infra Red


PENGKABELAN
Kabel ialah medium perantaraan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam rangkaian. Terdapat beberapa jenis kabel yang digunakan dalam LAN. Ada rangkaian yang menggunakan satu jenis kabel sahaja, ada pula yang menggunakan pelbagai jenis kabel. Jenis kabel boleh diklasifikasikan kepada:

Berwayar Tanpa Wayar
Kabel Coaxial Infra Red
Kabel UTP Gelombang Mikro
Fiber Optic Satelit
Pemilihan sesuatu kabel adalah berkait rapat dengan topologi rangkaian, protokol dan saiz LAN.KABEL COAXIAL
KABEL COAXIAL
Kabel coaxial mempunyai pengalir tembaga di tengah. Lapisan plastik yang mengelilingi tembaga berfungsi sebagai penebat di antara tembaga dan "metal shielded". Lapisan metal berfungsi untuk menghalang sbarang gangguan luar daripada lampu kalimantang, motors, and perlatan elektonik lain.

Kabel Sepaksi (Coaxial Cable 50 Ohm)
Walapun kabel coaxial sukal di pasang, tetapi ia mempunyai rintangan yang tinggi terhadap ganguan elektromagnet. Kabel ini juga mempunyai jarak maksima yang lebih daripada kabel "twisted pair". Terdapat dua jenis kabel coaxial, iaitu "thick coaxial" dan "thin coaxial".
Kabel "thin coaxial" biasanya dirujuk sebagai "thinnet". 10Base2 biasanya dirujuk kepada penggunaa kabel "thin coaxial" untuk membawa signal. Angka 2 merupakan jarak maksimujm kabel, iaitu 200 meter. Namun begitu, dalam keadaan biasa jarak yang sebenarnya ialah 185 meter. Kabel ini digunakan dalam topologi bus.
Kabel "thick coaxial" biasanya dirujuk sebagai "thicknet". 10Base5 biasanya dirujuk kepada penggunaa kabel "thick coaxial" untuk membawa signal. Angka 5 merupakan jarak maksimujm kabel, iaitu 500 meter. Kelebihan "thicknet" selain daripada jarak yang panjang, ia juga sukar untuk dibengkok serta kurang gangguan elektromagnet kerana pembalut yang lebih tebal.
Bayone-Neill-Concelman (BNC) Cable
The most common type of connector used with coaxial cables is the Bayone-Neill-Concelman (BNC) connector). Different types of adapters are available for BNC connectors, including a T-connector, barrel connector, and terminator. Connectors on the cable are the weakest points in any network. To help avoid problems with your network, always use the BNC connectors that crimp, rather than screw, onto the cable.

BNC Connector


KABEL PASANGAN TERPIUH
KABEL PASANGAN TERPIUH (TWISTED PAIR CABLE)

Terdapat dua variasi "twisted pair", iaitu "Shielded Twisted Pair (STP)" dan "Unshielded Twisted Pair (UTP)". Unshielded Twisted pair adalah kabel yang banyak digunakan dalam rangkaian.Terdapat beberapa kategori kabel UTP yang digunakan untuk komunikasi data.
Kategori Kegunaan Jarak Kabel
Kategori 1 suara sahaja (Talian telefon). Tidak sesuai untuk digunakan dalam persekitaran LAN Ethernet.
Kategori 2
Data sehingga 4 Mbps (LocalTalk)
ISDN and T1 at 1.54 Mbps.
Kategori 3 Data sehingga 10 Mbps (Ethernet) 16Mhz 100 meter
Kategori 4 Data sehingga 20 Mbps (16 Mbps Token Ring 20Mhz
Kategori 5 Data sehingga 100 Mbps (Fast Ethernet) 100Mhz 100 metrer
Kategori 5e Data sehingga 1 Gbps (Gigabit Ethernet) 100 Mhz. . However, it has improved specifications for NEXT (Near End Cross Talk), PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Cross Talk), and Attenuation 150 meter
Kategori 6 Category 6 is a proposed standard that aims to support transmission at frequencies up to 250 MHz over 100 ohm twisted pair.
Kategori 7 Category 7 is a proposed standard that aims to support transmission at frequencies up to 600 MHz over 100 ohm twisted pair.


Setiap kabel UTP mempunyai empat pasang wayar yang dipintal pada kadar yang tertentu untuk mengelak gangguan wayar bersebelahan atau perlatan elektrik yang lain. Semakin banyak pintalan dalam satu inci maka semakin banyak data yang dapat dihantar. Pada masa sekarang kabel yang banyak digunakan ialah UTP Kabel Kategori 5e (enhance) yang berupaya mengahantar data dengan kadar 1000 Mbps (1 Gbps). Namun begitu peralatan sokongan lain (hub dan NIC) juga berupaya mengokong kadar 1 Gbps.

Connector yang digunakan bagi kabel UTP ini ialah RJ-45 connector. RJ adalah akronim kepada "Register Jack"Kabel UTP boleh digunakan dalam topologi bus, star dan cincin. Namun begitu penggunaan kabel hendaklah diserasikan dengan peralatan lain (NIC dan hub).

Masalah utama kabel UTP ialah gangguan yang disebabkan oleh gangguan frekuensi radio dan alat elektrik yang lain. Sekiranya keadaan tempat tersebut banyak gangguan, maka kabel STP sesuai digunakan. Kabel STP kerap digunakan dalam topologi Token Ring
UTP Cable Color CodingKABEL GENTIAN FIBER
KABEL GENTIK FIBER
Kabel gentian fiber diperbuat daripada kaca yang disaluti oleh penebat. Fiber optik menggunakan cahaya untuk menghantar isyarat, berbeza dengan kabel tembaga yang menggunakan isyarat elektronik. Oleh itu ia dapat mengelak gangguan elektromagnet. Kabel fiber optik sesuai digunakan di kawasan yang banyak gangguan elektromagnet dan jarak yang jauh.
Kabel fiber optik berupaya menghantar data pada kadar dan kelajuan yang sangat tinggi berbanding kabel tembaga (UTP dab Coaxial). Keupayan ini dapat meluaskan keupayaan berkomunikasi seperti persidangan video. 10BaseF, 100BaseF, 1000BaseF merujuk kepada spesifikasi fiber optik yang membawa isyarat Ethernet. Angka F merujuk kepada Fiber.

Kabel Gentian Fiber

Connector yang selalu digunakan untuk menyambung kabel fiber optik ialah ST connector yang menerupai BNC Connector. Namun begitu SC connector akan menjadi lebih popular kerana mudah digunakan.
Hub/Switch
Hub/Switch merupakan perkakasan rangkaian yang menyediakan "central connection point" untuk penyambungan kabel daripada stesen kerja, komputer pelayan (servers), dan lain-lain perkakasan rangkaian. Hub/Switch digunakan dalam topologi bintang bersama dengan kabel pasangan terpiuh (twisted-pair cables).
Internetworking device / Peranti Antara-Rangkaian

Apabila penyambungan kabel dalam LANs melebihi jarak yang ditetapkan atau terlalu banyak pengguna, maka LANs tersebut perli dipecahkan kepada beberapa LANs yang lebih kecil. Terdapat beberapa masalah yang wujud apabila kita ingin mengembang (extend) LANs atau apabila hendak menyambungkan lebih daripada satu LANs antaranya:
Setiap piwaian LAN (LAN Standard) mempunyai saiz yang terhad. Sebagai contohnya IEEE 802.3 10Base2 hanya boleh menampung sehingga 30 nod dalam LAN dan panjang maksima kabel hanyalah 185 meter.
Kemungkinan LAN yang hendak disambungkan mempunyai perbezaan dalam aspek piawaian dan senibina.
Masalah seterusnya adalah tentang jumlah pergerakan data antara LAN tidak sama. Sebagai contoh LAN dalam Unit Multimedia mungkin lebih banyak pergerakan data dalam LAN dalam Unit Pentadbiran.

Oleh itu peranti antara-rangkaian digunakan untuk mengatasi masalah di atas: Extending, Connecting dan Segmenting. Antara peranti antara-rangkaian yang ada adalah repeater, bridge, router, dan gateway.
Pengulang / Repeaters
Peranti antara-rangakaian yang digunakan untuk menambah jarak maksimum satu-satu LANs.
Pengulang akan mengambil semua isyarat yang sampai kepadanya, segarkan semula, dan menghantar kesemuanya pada LANs yang seterusnya.
Pengulang berfungsi pada Lapisan Satu OSI dan tidak menyekat data-data yang tidak diperlukan termasuk data-data yang rosak.

Satu contoh terbaik penggunaan pengulang ialah di dalam LANs yang menggunakan topologi bintang dengan kabel UTP Kategori 5 (Unshielded Twisted-Pair Categori V). Jarak maksimum kabel ialah 100 meter sahaja.
Jambatan / Bridges

Jambatan/Bridges digunakan untuk menghubungkan dua LAN yang sama protokol komunikasi / alamat rangkaian (Ethernet-Ethernet, Token ring-Token Ring). Bridge beroperasi pada Lapisan Dua OSI. Berikut adalah beberapa kegunaan bridge:
Bridge berkeupayaan menapis data agar data yang dialamatkan kepada LAN berkenaan sahaja yang melaluinya. Sebagai contoh sekiranya terdapat dua LAN, iaitu LAN 1 dan LAN 2. Walaupun semua stesen kerja menghantar data, tetapi salah satu stesen kerja di LAN 1 menghantar ke LAN 2, maka hanya data dari stesen kerja tersebut sahaja dibenarkan melalui bridge. Dengan kaedah ini bridge dapat mengurang trafik di dalam LAN.
Di samping itu setiap bridge mempunyai keupayaan asas, iaitu learn, filter dan forward.
Remote Bridge boleh digunakan untuk menghubungkan dua LANs yang berjauhan.
Bridge menjadikan dua LAN yang disambung menjadi satu rangkaian (mempunyai nombor rangkaian yang sama).
Router / Pengulang

Router juga digunakan untuk menghubungkan antara LAN tetapi yang berbeza protokol komunikasi / alamat rangakaian. Ciri-ciri router adalah seperti berikut:
Router boleh menentukan laluan mana yang terbaik untuk dilalui sekiranya terdapat lebih daripada satu laluan.
Router hanya perlu mengetahui rangkaian yang dilalui sahaja berbeza dengan bridge yang perlu mengetahui semua alamat nod yang ada dalam rangkaian.
Router beroperasi pada Lapisan Tiga OSI.
Pada kebiasaannya router digunakan untuk menyambung LANs yang besar dan juga untuk mengbungkan LAN dengan WAN.
Router berkeupayaan membawa maklumat kepada dua protokol yang tidak sama (Ethernet - Token Ring, dan sebagainya).
Membawa maklumat melalui kabel fiber optik, kabel sepaksi, dan kabel pasangan terpiuh (twisted pair).
Membawa maklumat merentasi topologi bus, star dan "star-wired" ring.

Sekiranya sekolah anda mempunya Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) dan ingin membuat sambungan ke Internet, maka anda perlu membeli router. Dalam keadaan ini, router berfungsi sebagai penterjemah antara maklumat dalam LANs dan Internet.
Gateway

Selain daripada peranti antara-rangkaian di atas, gateway juga biasa digunakan bagi keadaan berikut:
Menghubungkan dua rangkaian yang menggunakan senibina rangkaian dan protokol yang tidak sama.
Gateway beroperasi pada Lapisan 1 sehingga Lapisan 7 OSI. Namun begitu pada kebiasaannya gateway beroperasi pada Lapisan 3 hingga 7. Banyak juga gateway yang hanya beroperasi pada Lapisan 7 sahaja.
PROTOKOL DAN STANDARD

Di dalam sesebuah rangkaian, komunikasi berlaku di antara entiti yang berlainan sistem. Entiti merupakan sebarang peranti yang berupaya menerima dan menghantar maklumat. Sebagai contohnya ialah program aplikasi, pakej perpindahan fail, pelayar (browser), sistem pengurusan pangkalan data dan mel electronik. Manakala sistem merupakan objek fizikal yang mengandungi entiti, seperti komputer atau terminal.

Kesemua entiti dalam sesebuah rangkaian perlu memahami antara satu sama lain untuk membolehkan komunikasi berlaku. Untuk membolehkan komunikasi berlaku, kedua-dua entiti perlu bersetuju dengan protokol yang digunakan.
Protokol merupakan satu set peraturan (tatacara) untuk membolehkan sesebuah peranti (komputer, pencetak, pengimbas, dan sebagainya) berhubung di antara satu sama lain dengan sempurna. Peraturan-peraturan ini meliputi beberapa panduan tentang kaedah capaian, penggunaan topologi fizikal, jenis kabel dan kadar perpindahan data. Protokol akan menentukan apa, bagaimana dan bila komunikasi berlaku.
Elemen utama dalam protokol ialah sintak, semantik dan timing.

Banyak protokol yang telah digunakan dalam LAN seperti Ethernat, Token Ring, Local Talk, Fiber Distrubited Data Interface, ATM dan sebagainya.Topologi

Topologi fizikal rangkaian merupakan kaedah atau sistem yang digunakan untuk menyambungkan komputer dan peralatan lain (pencetak, server, pengimbas, dan sebagainya) dalam persekitaran rangkaian. Terdapat tiga topologi yang dominan, iaitu bintang, bus, dan cincin. Setiap topologi yang dipilih mempunyai peralatan rangkaian yang tersendiri (kabel, hub, kad rangkaian, connectors, dan sebagainya).
TOPOLOGI BUS


Topologi bus terdiri daripada beberapa komputer yang disambungkan kepada satu kabel utama dengan menggunakan terminator. Kabel yang digunakan adalah kabel sepaksi, (coaxial kabel 50 ohm) dan penyambung RG58. Jarak maksimum kabel adalah 185 meter.

Kebaikan Topologi Bus
Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan.
Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas.
Murah.
Sesuai untuk rangkaian yang kecil.

Kelemahan Topologi Bus
Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi.
Memerlukan terminator untuk kedua-dua hujung kabel tulang belakang .
Sukar mengesan kerosakan.
Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah.
Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data
Peralatan yang digunakan
Jenis NIC Ethernet Card, LocalTalk
Kabel Coaxial, Twisted Paid, Fiber Optic
Connector BNC, BNC T-Connector, RJ-45, ST Connector, SC Connector
Terminator Terminater 50 ohm
Protokol Ethernet, LocalTalk

TOPOLOGI BINTANG


Topologi bintang menyambungkan setiap node (komputer dan peralatan lain) ke hub atau switch. Data yang dihantar dalam topologi bintang akan melalui hub atau switch sebelum ke destinasinya. Hub juga berfungsi mengawal dan menyelia penghantaran data dalam rangkaian. Kabel yang digunakan adalah kabel pasangan terpiuh (unshielded twisted pair) atau fiber optic.

Kebaikan Topologi BusMudah untuk menyambungkan kabel rangkaian
Mudah mengenalpasti masalah
Tiada gangguan pada sistem rangkaian apabila menyambung atau membuang peralatan dalam rangkaian.

Kelemahan Topologi Bus
Memerlukan kabel yang panjang (setiap node satu kabel)
Sekiranya hub gagal fungsi keseluruhan rangkaian tidak dapat beroperasi
Kos pemasangan yang lebih berbanding topologi bus.
Peralatan yang digunakan
Jenis NIC Ethernet Card, LocalTalk
Kabel Twisted Pair, Fiber Optic
Connector RJ-45, ST Connector, SC Connector
Protokol Ethernet, LocalTalk
Hub/Switch 10Base 8 ports , 10Base 16ports , Ethernet Hub/Switch 8 ports ,
Ethernet Hub/Switch 16 portsTOPOLOGI CINCIN


Topologi Bintang merupakan topologi yang tertua, ia diperkenalkan dengan pensuisan analog dan digital yang digunakan dalam sistem telefon.
Sesuai dengan namanya rekabentuknya berbentuk seperti bintang. Peranti yang biasa digunakan untuk topologi ini ialah hub.
Kos awal penyediaan topologi ini adalah lebih tinggi berbanding topologi bas tetapi lebih kurang sama dengan kos topologi cincin. Ini disebabkan topologi star memerlukan pendawaian hub dan pendawaian rangkaian yang lebih basnyak berbandind topologi bas. Walaubagaimanapun ia mudah diuruskan kerana nod-nod yang rosak mudah dikenalpasti. Pembaikan nod yang rosak juga boleh dilakukan terus di rangkaian dan perkhidmatan kepada nod yang lain tidak terjejas.

Kebaikan Topologi Bus
Penghantaran data laju.
Dapat melayan lalu lintas data yang padat.
Masa untuk mengakses data optimal.
Komunikasi antara terminal mudah.Tiada perlanggaran (collision) data

Kelemahan Topologi Bus
Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi.
Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar.
Sukar mengesan punca kerosakan.
Peralatan Yang Digunakan
Jenis NIC Token-Ring Card
Kabel Twisted Pair
Connector RJ-45
Protokol Token Ring
Alatan lain MAU (Multistation Access Unit) untuk menghantar maklumat melalui cincinRujukan Kementerian pendidikan Malaysia
Network

What Is a Network?

A network consists of two or more computers that are linked in order to share
resources (such as printers and CD-ROMs), exchange files, or allow electronic
communications. The computers on a network may be linked through cables,
telephone lines. radio waves, satellites, or infrared light beams.

What Is a Internet

A global network connecting single computer users and LAN users through their local MANs and WANs
Internet is a global network for information and documents publishing in the Web form made available to the public.


3 basic types of networks

LAN
Local Area Network
MAN
Metropolitan Area Network

WAN
Wide Area Network


LAN
(Local Area Networks)
LAN is a group of computers and associated devices that share a common communications line and confined to a fairly small area such as a building or even a single floor of a building.
Area
10 meter - 1 km


MAN (Metropolitan Area Networks)
MAN is a network that interconnects users with computer resources in a geographic area or region larger than that covered by even a large LAN (Local Area Networks) but smaller than the area covered by a WAN (Wide Area Network).
Area
10 km


WAN (Wide Area Networks)
WAN is a data communications network that covers a relatively broad geographic area and often uses transmission facilities provided by common carriers, such as telephone companies.
Area
100 km – 1000 km


Advantages of networking
Sharing Internet Conections
Sharing file and folder
Sharing Printer
Communicating with other
Network GamesHardware for Build networking

Internet
Wold wide
Intranet
Internal
Extranet


Computer
Modem
Network Adapter
Hub
Bridges,
routers,
gateways
Cable
Extenal network adapters
HPNA
(Phone wirel)
Enternet wirel/Cable adapters
Wireless
What Is Wireless Networking?
The term wireless networking refers to technology that enables two or more computers to communicate using standard network protocols, but without network cabling.
Internal network adapters
NIC cards
LAN Cards

Network Topology

BUS
RING
STARS


Networking Hardware
nSome common components
•Network interface card (NIC)
wProvides a PC with direct connection to network
•Hubs
wProvide centralized location for nodes to connect on a star network
•Bridges, routers, and gateways
w
Connect one network to another


Network & Internet

Peralatan NetworkingBridge

[quote]Ia merupakan peranti yang menghubungkan antara satu rangkaian ke rangkaian yang lain dengan syarat kedua-dua rangkaian tersebut menggunakan protocol yang sama(cth Ethernet atau token ring). Pengguna boleh mengarahkan bridge untuk menghantar mesej ke destinasi yang. Bridge akan menguji setiap mesej terdahulu, kemudiannya bridge akan menghantarkannya diantara rangkaian LAN yang sama seterusnya kepada destinasi yang mungkin berada pada rangkaian LAN lain yang telah dihubungkan. Rangkaian yang dihubungkan melalui bridge, alamat komputer atau nod tidak mempunyai hubungan yang spesifik kepada lokasi. Bagi tujuan ini, mesej akan di hantar kepada setiap alamat dalam rangkaian tetapi hanya akan diterima oleh destinasi yang telah ditetapkan sahaja. Bridge dikatakan mempelajari alamat yang manakah pada rangkaian yang mana dan membina sesuatu yang dipanggil ?learning table? agar mesej yang bakal dihantar akan dihantar pada rangkain yang betul. Ia berfungsi pada paras data link iaitu pada lapisan fizikal. Selain itu, bridge merupakan kombinasi perkakasan dan perisian yang mampu mengesan kesalahan yang berlaku di dalam paket dan di dalam pemformatan alamat. Sebagai contoh, rangkaian pada syarikat yang sama tetapi dipisahkan secara konsep LAN rangkaian yang menggunakan banyak komputer antara bridge. Melalui bridge, stesen kerja hanya boleh mencapai maklumat dalam lingkungan rangkaian yang terbabit sahaja.

Sebuah bridge juga berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. Ini dapat mempertingkatkan mutu perkhidmatan pada rangkaian itu. Jika sistem perkabelan cara lama hendak disambungkan dengan sistem rangkaian terkini, sebuah bridge merupakan jalan penyelesaian. Bridge boleh mengawal laluan informasi dari kedua-dua belah bahagian rangkaian supaya ia dapat menghantar informasi yang diterima ke lokasi yang dipinta. Kebanyaklan bridge berupaya mengawal rangkaian dan secara automatik mengumpul alamat semua komputer yang terdapat pada kedua-dua belah rangkaian. Bridge turut berupaya untuk memeriksa setiap pesanan dan jika perlu menyiarkannya pada rangkaian yang di sebelah. Bridge menguruskan lalu lintas bagi mengekalkan persembahan optima dari kedua-dua bahagaian rangkaian itu. Walau bagaimana pun, maklumat yang tidak berkaitan tidak akan disiarkan. Bridge turut boleh digunakan untuk menghubungkan kabel yang pelbagai jenis atau topologi fizikal. Namun begitu, protokol yang sama hendaklah digunakan. Terdapat bridge yang digabungan dengan router yang dikenali sebagai brouter.

Kebaikan Bridge:
- ia membolehkan suatu rangkaian yang mengalami kekangan geografi dihubungkan antara satu sama lain.
- menapis data antara rangkaian agar ia tidak sampai kepada destinasi/rangkaian yang tidak sepatutnya.

Keburukan Bridge:
- Bridge akan melambatkan rangkaian kerana mesej akan dihantar kepada semua alamat dalam rangkaian walaupun alamat destinasi telah ditetapkan.[/quote]

Router

[quote]Pada persekitaran Internet, router boleh wujud dalam bentuk perkakasan ataupun perisian yang akan menentukan titik rangkaian yang seterusnya bagi mesej yang harus dihantar kepada destinasinya. Router akan dihubungkan sekurang-kurangnya pada 2 rangkaian dan menentukan laluan yang manakah harus di laluinya. Laluan yang akan di laluinya adalah berdasarkan tahap kefahaman dan keserasiannya terhadap sesuatu rangkain itu. Router boleh di kenalpasti kedudukannya iaitu pada mana-mana perkakasan yang di panggil gateway(dimana 2 rangkaian bertembung/dihubungkan). Ada kalanya router lebih di sifatkan sebagai salah satu bahagian switch. Router dikatakan membina atau menguruskan satu jadual laluan yang telah dikenal pasti. Disamping itu, ia juga menentukan keadaan sesuatu laluan dan menggunakan maklumat ini sejajar dengan jarak dan kos algoritmanya bagi menentukan laluan yang terbaik bagi penghantaran sesuatu paket. Ianya berupaya untuk menghalakan trafik ke mana-mana bahagian di dalam rangkaian supaya beban di dalam rangkaian dapat diagihkan di dalam rangkaian bagi mengurangkan kesesakan. Sekiranya terdapat pautan yang gagal dalam rangkaian tersebut, maka router akan menggunakan laluan yang lain untuk membenarkan komunikasi berlaku. Sebuah router berfunsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. Router memilih jalan yang paling sesuai untuk menghantar pesanan, berpandukan pada alamat dan asal. Ia juga boleh mengarahkan lalu lintas bagi mengelakkan perlanggaran dan turut bijak mengetahui pelusuk jalan dan jalan pintas. Walaupun bridge mengetahui alamat semua komputer di dalam rangkaian, router mengetahui alamat semua komputer, bridge dan router yang lain yang terdapat di dalam rangkaian. Router akan berada pada lapisan yang ke 3 pada rangkaian iaitu lapisan rangkaian (network layer) di dalam model OSI. Dengan kata yang lain, Router adalah peranti sambungan yang pintar dan direka untuk menghantar paket atau frame dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain berdasarkan protokol yang digunakan dan destinasi yang ditentukan. Ia juga turut menyediakan jalan pintas yang paling baik untuk menghantar data ke Internet. Ia tidak sama dengan bridge kerana router boleh berfungsi dalam mengenal pasti laluan yang terbaik antara dua rangkaian. Selain itu, ia adalah tidak sama dengan gateway kerana gateway berkeupayaan untuk menterjemah format data dan membuka sesi di antara program aplikasi manakala router tidak mampu berbuat demikian.

Kebaikan Router:
- Dengan adanya router, maka penghantaran paket akan memakan masa yang lebih singkat kerana ia akan menentukan laluan yang terbaik untuk sampai ke destinasi.
- Ia membolehkan 2 atau lebih rangkaian berhubung antara satu sama lain.

Keburukan Router:
- Fungsi router dan switch adalah hampir sama antara satu sama lain, ia akan mengelirukan para pengguna yang kurang arif tentangnya yang ingin menghubungkan lebih dari satu rangkaian.[/quote]

Gateway

[quote]Ia merupakan suatu titik yang berperanan sebagai pintu masuk ke rangkain yang lain. Dalam persekitaran Internet, suatu nod atau titik berhenti boleh dijadikan nod gateway atau nod ?host?. Kedua-dua penggunga komputer dalam Internet dan komputer yang menyediakan laman web kepada pengguna di kenalpasti sebagai nod host. Komputer yang mengawal lalu lintas rangkaian pada ISP (Internet Service Provider; cth, JARING, TMNET, MAXISNET) merupakan nod gateway. Di dalam rangkaian bagi sesebuah organisasi, pelayan komputer akan berfungsi sebagai nod gateway yang mana ia turut bertindak sebagai ?proxy server? dan ?firewall server?. Lanjutan itu, gateway akan berganding bahu dengan router dalam menentukan laluan mana yang harus dilalui bagi paket data bila ia tiba pada gateway. Gateway boleh terdiri dari peranti seperti protocol translators, impedance matching devices, rate converters, fault isolators atau signal translators seperti mana yang diperlukan untuk menyediakan interoperabiliti sistem. Ia turut dikatakan menjadi pemandu arah trafik dengan betul dari satu trafik ke satu trafik yang lain, sementara mengekalkan trafik-trafik dalam rangkaian-rangkaian tersebut berasingan. Gateway melibatkan penyatuan berbagai ciri-ciri rangkaian yang berlainan ke dalam satu peranti untuk menyediakan storan dan juga pertukaran protokol. Gateway turut digunakan untuk menyambungkan satu jenis rangkaian setempat dengan rangkaian setempat yang lain seperti Ethernet dengan token ring, atau LAN dengan SNA dan LAN dengan X.25. Gateway boleh beroperasi pada ketujuh-tujuh peringkat OSI dan ia adalah berorientasikan aplikasi. Selain dari itu, gateway bertanggungjawab untuk menghubungkan sistem-sistem mail elektronik yang tidak serasi atau tidak compatible, menukar dan memindahkan fail dari satu sistem kepada sistem lain atau membolehkan interoperabilti antara sistem-sistem pengoperasi yang berbeza.

Kebaikan Gateway:
- Ia menghubungkan 2 rangkaian yang menggunakan senibina yang berbeza.

Keburukan Gateway:
- Sekiranya gateway rosak, maka rangkaian tidak dapat berhubung antara satu sama lain.[/quote]

Hub

[quote]Secara umunya, hub merupakan bahagian dimana data akan tiba dari satu atau banyak arah dan ianya akan dihantar kepada satu atau banyak arah. Hub selalunya didatangkan dengan switch dimana kedua-duanya mempunyai fungsi yang hampir sama. Selain itu, hub dikatakan sebagai tempat dimana data akan dikumpulkan menjadi fizikal asal kemudiannya switch yang akan menentukan bagaimana dan dimana is perlu dihantar. Didalam topologi sesebuah rangkaian, hub merupakan tulang belakang bagi rangkaian itu (main circuit). Hub adalah ?back bone? kepada hampir semua rangkaian Ethernet kecuali untuk rangkaian 10 Base-2 dimana ianya hanya memerlukan 50 ohm penghantar dimana sebuah komputer tidak wujud dalam kabel. Ia memberi perkhidmatan satu sambungan ke rangkaian server atau hub yang lain. Sebuah hub mempunyai banyak bilangan port untuk disambungkan dengan kepala RJ-45. Setiap port boleh disambungkan kepada satu komputer sahaja. Jika anda ingin menyambungkan 10 buah komputer maka anda perlu mempunyai hub yang mempunyai 10 atau lebih port. Selain itu, ia tidak mengesan ralat atau menapis data namun ia menghantar data dari satu komputer kepada komputer lain yang bersambung dengan hub tersebut. Hub juga dikenali sebagai concentrator atau multistation accesss unit (MAU). Ianya membolehkan peranti seperti komputer, printer dan peranti storan dihubungkan kepada server. Ianya bertindak sebagai 'central connecting point' bagi kabel-kabel yang perlu disambungkan kepada server dan bagi setiap peranti dalam rangkaian.
Antara jenis-jenis hub ialah :

Standalone Hub
Ia adalah hub yang boleh berfungsi dengan sendiri tanapa bergantung dengan mana-mana sumber lain. Hub ini adalah mahal namun ianya berbaloi sekiranya ia dihubungkannya dengan Standalone hub yang lain. Hub jenis ini amat sesuai untuk rangkaian yang kecil.

Stackable Hub
Ia hamper sama dengan standalone hub. Tetapi ianya boleh disambungkan diatas stackable hub yang lain. Bila disambungkan, perhubungannya adalah lebih efisyen dengan kabel yang pendek dan mereka seolah-olah seperti satu modular hub yang tunggal dan boleh dikawal sebagai satu unit berpusat.

Modular Hub
Hub ini lebih sesuai untuk rangkaian yang lebih besar. Ia seakan sebuah chassis. Dalam chassis, anda boleh memasukkan kad modul dan setiap kad modul boleh mempunyai 12 port kabel berpintal. Anda boleh memasukkan sebanyak mana kad chassis yang anda suka.

Kebaikan Hub:
- Dengan adanya hub, banyak komputer boleh dihubungkan

Keburukan Hub:
- pengguna boleh menggunakan switch bagi menggantikan hub, secara kasarnya hub adalah lagi mahal berbanding switch dan kadar penghantaran bagi switch ialah 100 mbps.[/quote]

Modem

[quote]Modem yang merupakan singkatan kepada Modulator-Demodulator akan menghubungkan satu komputer dengan komputer lain melalui rangkaian tertentu. Ia menukar(modulasi) isyarat digital (perwakilan bit: 0 & 1 sahaja) dari komputer kepada isyarat analog (perwakilan yang tidak tetap) apabila isyarat itu melalui medium seperti talian telefon kemudiannya modem pada komputer destinasi akan menukarkan(demodulasi) isyarat analog tersebut kepada digital semula agar difahami oleh komputer. Kemampuan modem membawa data pada kadar sesaat di tentukan berdasarkan kebolehan modem. Sebagai contoh, modem 56Kbps mampu membawa data pada kadar maksima iaitu 56 kilo bait per saat. Namun keadaan ini berbeza bagi modem yang dihubungkan ke rangkaian Internet, walaupun mempunyai kadar maksima pada kadar 56 Kbps, namun factor kesibukan rangkaian akan mempengaruhi kadar capaian. Sekiranya lebih ramai pengguna yang menggunakan rangkaian pada satu masa tertentu, maka kadar capaian akan menurun kerana ianya akan dibahagi sama rata diantara para pengguna yang lain. Pada situasi yang kritikal, pelayan mungkin akan mengalami masalah seperti ?server down? sekiranya pelayan tidak dapat menampung bilangan pengguna. Namun masalah sebegini tidak disebabkan oleh modem. Selain itu, modem juga boleh berfungsi sebagai ?pendail? sekiranya telefon di pasangkan pada komputer. Terdapat 2 jenis modem ia itu modem internal dan modem external. Modem Internal berbentuk papan elektronik yang akan dipasang pada papan induk di slot PCI yang kosong. Modem External pula akan di pasang secara standalone dimana ia boleh di on dan off tanpa bergantung pada computer. Ia boleh dipasang berdasarkan jenisnya. Antara port yang boleh dipasang modem external ialah serial port, usb port dan fire wire port (terpantas).

Kebaikan Modem:
- pengguna boleh mencapai data dan maklumat pada Internet melalui modem.
- boleh email tanpa mengalami kekangan geografi.

Keburukan Modem:
- modem akan dipasangkan pada talian telefon, sekiranya talian telefon tersebut di sambar petir, kemungkinan besar modem tersebut akan turut disambar petir melainkan modem tersebut telah dimuat cirri-ciri keselamatan yang tertentu. Namun bagi situasi sebegini, modem masih belum lagi di katakana selamat 100%, ianya hanya pada tahap 50%-50%. [/quote]

Switch

[quote]Switch merupakan perkakasan rangkaian yang akan memilih laluan atau circuit semasa penghantaran data kepada destinasinya. Ia turut dimuatkan fungsi router iaitu perkakasan atau perisian yang mampu menentukan laluan bagi data yang akan dihantar. Secara umumnya, switch adalah lebih mudah dan merupakan mekanisma yang lebih laju dari router. Switch selalunya berada pada lapisan ke 2 iaitu lapisan Data Link. Namun terdapat switch baru yang berfungsi pada lapisan ke 3 iaitu lapisan Network (IP switches). Dalam rangkaian yang besar, perjalanan data dari satu switch ke switch yang berada didalam rangkaian yang berlainan dikenali sebagai hop. Masa yang diambil oleh switch untuk menghantar data pula dikenali sebagai latency. Switch boleh dijumpai pada peringkat rangkaian backbone dan gateway dimana satu rangkaian bersambung dengan rangkaian yang berlainan dan pada sub rangkaian yang lain. Dalam rangkaian yang mudah pula, switch tidak diperlukan untuk mesej yang dihantar dan diterima didalam rangkaian. Sebagai contoh, Local Area Network boleh menggunakan token ring atau token bus dimana setiap mesej yang dihantar akan dikenalpasti oleh setiap komputer untuk mengetahui sama ada alamat mesej itu ditujukan kepada komputer tersebut atau tidak. Ia memecahkan keseluruhan rangkaian menjadikan bahagian-bahagian yang dipanggil segmen. Setiap portnya tiada berkaitan di antara satu sama lain dan mempunyai kelajuan tersendiri. Switch juga merupakan perkakasan rangkaian yang menyediakan "central connection point" untuk penyambungan kabel daripada stesen kerja, komputer pelayan (servers), dan lain-lain perkakasan rangkaian.

Kebaikan Switch:
- Kadar penghantaran switch adalah tetap iaitu 100 Mbps.

Keburukan Switch:
- Walaupun kadar penghantaran switch adalah tetap, namun ia masih bergantung pada kesibukan rangkaian[/quote]

Repeater

[quote]Ia merupakan perkakasan yang mampu memanjangkan jarak maksima bagi sesebuah rangkaian seperti LAN. Repeater akan mengambil dan mengumpul semua isyarat yang sampai kepadanya, menyegarkannya semula kemudian menghantar kepada LAN seterusnya. Dengan kata yang lain, ia adalah satu peranti yang menerima sesuatu isyarat atau signal melalui media penghantaran elektronik atau optikal, memperkuatkan isyarat tersebut dan kemudian menghantarkannya semula melalui laluan seterusnya. Satu siri repeater boleh memanjangkan isyarat pada jarak yang lebih jauh. Repeater digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen rangkaian kawasan setempat (LAN). Ia turut digunakan untuk memperkuat dan memperluaskan penghantaran rangkaian kawasan wilayah (WAN) melalui media wayar dan tanpa wayar (wireless). Dalam sistem kabel, repeater boleh terdiri dari litar amplifier dan beberapa transformer isyarat. Dalam sistem komunikasi tanpa wayar, repeater terdiri dari penerima radio, amplifier, tarnsmitter, isolator dan dua antenna. Dalam rangkaian gentian optik, repeater terdiri dari photocell, amplifier, light-emitting diode (LED) atau infrered-emitting diode.

Kebaikan Repeater:
- Ia boleh mengelakkan isyarat lemah bila tiba pada destinasi.

Keburukan Repeater:
- Masa tambahan diperlukan bagi proses penghantaran kerana ia akan segarkan semula isyarat yang lemah
Multiplexer

[quote]Ia merupakan perkakasan yang akan meningkatkan keberkesanan komunikasi. Multiplexer akan membenarkan beberapa terminal berkongsi satu talian komunikasi. Selain itu, ia akan menerima isyarat daripada pelbagai peralatan komputer, memampatkan isyarat ke dalam satu aliran data dan seterusnya menghantar melalui satu talian komunikasi.

Kebaikan Multiplexer:
- Meningkatkan keberkesanan komunikasi dengan memampatkan data yang dihantar melalui satu talian.
- Mengurangkan kos perbelanjaan jika dibandingkan dengan menggunakan talian berasingan antara host dan terminal kerana ia mengurangkan penggunaan talian telefon dan modem.

Keburukan Multiplexer:
- Proses penyelenggaraan dan kemaskini haruslah dikendalikan oleh mereka yang pakar sahaja

KOMPONEN NETWORK PC ANDA
Sebelum kita pergi jauh lagi, mari kita lihat komponen asas network yang ada pada PC anda. Kita lihat dahulu subsistem yang ada di PC anda untuk membolehkan kita mempelajari bagaimana ia bekerja.

Kita senaraikan terlebih dahulu komponen yang ada seperti :-
Komponen "discrete"
transistor integrated circuit resistor capacitor connectors light emitting diode (LED) solder
Komponen subsistem :-
printed circuit board (pcb), CD-ROM drive ,CPU, floppy disk drive, hard disk drive, microprocessor, motherboard ,bus, RAM, ROM system unit, expansion slot, power supply
Komponen backplane :-
network card, video card, sound card, parallel port, serial port, mouse port, monitor, connector power, cord


Network Interface Card (NIC)
NIC medium menghubungkan PC anda kepada network.
Disambung pada motherboard
Ada beberapa jenis card dipasaran – Ethernet, Token Ring dan FDDI.
NIC berhubung dengan network melalui sambungan serial.
NIC berhubung dengan komputer melalui sambungan parallel.
Setiap satu memerlu IRQ dan IO address dan upper memory bagi DOS dan Windows 95/98

SAMBUNGAN CABLING
Komponen
Catatan

10 Base-2 BNC 10Mbs


Ia menggunakan coaxial cable 50ohm (RG58) dan had maximum yang boleh digunakan ialah 185m.
Coaxial cable adalah cable serupa yang digunakan bagi antenna TV anda (UHF) dan contoh BNC connector yang terdekat adalah connector yang menyambungkan cable antenna anda ke TV.
Bagi komputer pertama dan terakhir didalam rangkaian coaxial cable memerlukan terminator 50ohm.
Tanpa terminator tersebut akan menyebabkan network anda tidak berfungsi.
Selain dari terminator , T-connector diperlukan untuk menghubungkan antara 2/atau set coaxial kabel yang lain.
Satu kelemahan coaxial adalah jika satu sambungan BNC pada satu komputer longgar atau rosak akan menyebabkan seluruh network tersebut down!
RJ45 adalah jenis connector yang digunakan untuk sambungan ke UTP (unshielded twisted pair) cable.
Ia adalah jenis sambungan yang paling popular bagi LAN kerana harganya murah dan mudah didapati..
Panjang maximum yang boleh digunakan ialah 100m.
Kelihatan seperti connector telefon tetapi saiznya lebih besar.


DB25 yang kelihatan di sebelah adalah DB25 female.Version male pula mempunyai 25 pin dan female mempunyai 25 lubang.
Contoh penggunaan ialah seperti kabel printer dan kabel zipdisk.
Output voltage adalah 0-5V mewakili logic 1dan 0.(kabel printer)


DB15 seperti DB25 mempunyai 15 pin bagi male dan 15 lubang bagi female.CAT5(100Mbs) cable atau category 5 cable mempunyai maximum kelajuan 100Mbs.
Kelihatan seperti cable telefon tetapi mempunyai properties yang berlainan.
Panjang maximum ialah 100m.
Seperti cable lain untuk sambungan lebih dari panjang maximum , repeater boleh digunakan.


USB (Universal Serial Bus)
Teknologi cabling yang masih baru.

Dua jenis sambungan yang paling popular adalah :-
i)10Base2
ii)10BaseT

10Base2

10Base2 Cabling

Coaxial cabling
Berdasarkan gambarajah di atas kita boleh lihat komponen asas bagi coaxial cabling.

RG58 cable.
Kabel ini mudah didapati di kedai elektronics atau komputer. Boleh dibeli dengan jumlah yang banyak dan ada jugak yang sudah siap dipasang dengan BNC cable connector.
BNC connector w/ terminator (50 ohm)
Terminator tersebut diperlukan pada komputer pertama dan yang terakhir. Ketiadaan terminator atau terminator yang tidak dipasang dengan betul akan menyebabkan network anda down.

BNC cable connector
Ialah connector kepada coaxial cable RG58. Sebelum dipasang ia terdiri daripada beberapa komponen. Kulit luar dari cable RG58 tersebut perlu dibuang dan dimasukkan ke BNC connector. Alat crimping tool digunakan untuk mengepitkan BNC cable connector tersebut kepada coaxial cable RG58.
Tips! * Anda harus berhati-hati bila membuat pemasangan kerana kerapkali berlaku network down (yang pernah saya alami) disebabkan pemasangan BNC connector yang tidak sempurna.Jadi mungkin "worth it" kalau ambil masa lebih sedikit supaya pemasangan yang sempurna dengan memastikan tiada sentuhan antara wayar dalaman yang tidak berkenaan kepada BNC connector.
BNC T- connector
Digunakan untuk sambungan kepada dua kabel berasingan untuk input dan output.
Pada praktikalnya digunakan untuk sambungan ke ethernet card pada setiap workstation juga untuk sambungan ke komputer/router yang pertama dan terakhir(untuk kegunaan terminator).

BNC barrel connector
Untuk sambungan dua segmen kabel.

Repeater
Untuk satu segmen limit sambungan ada maksimum 186m. Untuk jarak yang lebih jauh repeater digunakan untuk menguatkan signal network tersebut.

Contoh network menggunakan BNC cabling.


10BaseT


10 BaseT cabling digunakan untuk sambungan rangkaian yang menggunakan topologi bintang. Amat sesuai bagi rangkaian yang memerlukan flexibiliti dan realibiliti dalam penggunaanya.

Bagi UTP cabling ini setiap PC mempunyai network card yang disambungkan dengan kabel UTP ini ke hub atau switch. Secara amnya sambungan rangkaian UTP adalah lebih "reliable" jika hendak dibandingkan dengan sambungan coaxial dimana penggunaan hub/switch banyak membantu dalam memperbaiki "data errors" dalam sambungannya. Selain dari itu UTP cabling tidak akan mengakibatkan seluruh rangkaian "down" jika salah satu komputer atau sambung cabling rosak (berbanding dengan sambungan coaxial yang akan menyebabkan seluruh network "down" hanya disebabkan oleh satu sambungan rosak)

Dari segi sejarah pada awal penggunaan sambungan 10Base-T, kabel kategori 3 (Cat 3) digunakan untuk sambungan 10Mbs. Kabel Cat 3 ini hampir sama dengan kabel telefon yang kita gunakan di rumah. Tetapi sekarang kabel Cat 5 adalah lebih banyak digunakan kerana kualiti signal yang lebih baik dihasilkan untuk kegunaan sistem 10Base-T.

Huruf T pada perkataan 10Base-T adalah membawa makna "twisted" iaitu jenis sambungan UTP(unshielded twisted pair) kabel yang digunakan.
Biasanya ada dua jenis cabling yang digunakan untuk sambungan 10Base-T seperti berikut:-
i) Straight through cable
ii) Crossover cableStraight through cable digunakan untuk sambungan seperti berikut :-
* Sambungan dari router kepada hub/switch.
* Sambungan dari server kepada hub/switch.
* Sambungan dari workstation kepada hub/switch.
Crossover cable pula digunakan untuk sambungan seperti berikut :-
* Sambungan uplink antara switch.
* Sambungan hub kepada switch.
* Sambungan hub kepada hub lain.
* Sambungan network terus antara dua komputer (tanpa hub/switch).
* Sambungan router interface kepada router interface yang lain.
Attenuation pada 10BaseT
Satu perkara yang perlu diambil kira pada pengukuran jarak kabel 10Base-T adalah attenuation.Attenuation adalah pengecilan amplitud sesuatu isyarat apabila melalui satu medium yang menghilangkan tenaganya. Dalam kes 10Base-T attenuation yang dibenarkan adalah 11.5dB yang diukur dari satu hujung kabel tersebut dengan menggunakan testing device. Secara amnya kabel Cat 5 mempunyai attenuation sebanyak 10dB per 500 kaki pada frekuensi 10MHz.Maka jarak maksimum setelah dikira termasuk patch cable dan patch panel sambungan Cat 5 boleh dikatakan tidak boleh melebihi 150m iaitu lebih kurang 490kaki.

Perbandingan Thinnet 10Base2 dengan Unshielded Twisted Pair 10BaseT

10Base2
Harga kabel
Lebih mahal sedikit dari 10BaseT
Panjang maksimum
185 meter *
Kelajuan
4-100Mbps
Kesan terhadap Interference
Kurang terdedah
Lain-lain
Komponen elektroniks lain amat murah
SItuasi terbaik untuk digunakan
Rangkaian sederhana ke besar yang memerlukan kadar sekuriti yang tinggi

Ciri-ciri
UTP (10BaseT)
Harga kabel
Murah
Panjang maksimum
100meter *
Kelajuan
4-100Mbps
Kesan terhadap Interference
Sangat terdedah
Lain-lain
Memerlukan hub/switch (kos lebih mahal)
SItuasi terbaik untuk digunakan
Site yang kecil hingga sederhana


LOCAL AREA NETWORK
PEER TO PEER dan CLIENT SERVER NETWORKING

Mari kita lihat perbezaan antara peer to peer networking dan Client Server networking.

Peer to peer networking melibatkan dua atau lebih PC untuk berkongsi resources bersama. Resources yang dimaksudkan di sini adalah seperti hard disk,CDROM, printer , file dan sebagainya. Dengan menggunakan cara ini, semua user dalam network tersebut boleh berkongsi resources tersebut bersama contohnya user A boleh menggunakan CDROM drive user B, atau user B boleh berkongsi files di PC user A .
Contoh paling mudah untuk membina peer to peer networking adalah dengan menggunakan sambungan cross-over cable antara dua PC.Sebuah cable UTP diperlukan untuk membuat sambungan tersebut dan kedua-dua buah PC juga perlu mempunyai Ethernet Card (network interface card).

Untuk peer to peer networking yang lebih besar, hub/switch boleh digunakan supaya lebih banyak PC/printer dan peralatan komputer lain boleh disambungkan bersama.

Setelah semua sambungan hardware dibuat, network operating system seperti
Windows 9x,Windows for Workgroup,Artisoft LANtastic, dan NetWare Lite dan semua variasi UNIX dan Linux.

Secara amnya peer to peer network ini amat mudah untuk di mantain dan tidak mungkin tidak memerlukan seorang system administrator.
Ianya juga adalah cara mudah, murah dan sesuai untuk dipasang dan di mantain bagi sebuah network kecil yang mungkin terdiri daripada beberapa buah PC dan printer sahaja seperti di sebuah office kecil dan rumah..

ETHERNET

Gambarajah awal Ethernet
Ethernet boleh dikatakan sebagai LAN (Local Area Network) teknologi yang paling popular jika hendak dibandingkan dengan teknologi lain seperti Token Ring dan FDDI. Ethernet menjadi pilihan kerana teknologinya boleh dikatakan mudah dan murah untuk dibina dan di "troubleshoot". Orang yang paling popular bila kita bercakap tentang Ethernet adalah Charles E. Spurgeon dan dia menulis buku Ethernet: The Definitive Guide keluaran O'Reilly.

Ethernet menggunakan konsep Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) protokol refer standard IEEE 802.3.
Konsep CSMA/CD adalah pengurusan bagi penghantaran frame oleh komputer/device secara serentak.
Semua komputer boleh menghantar frame pada bila2 masa tetapi akan cuba melihat dahulu jika ada komputer lain menghantar frame, ia akan menunggu untuk seketika (random time) dan menghantar semula apabila berlaku kekosongan. Secara teknikalnya apabila komputer A contohnya cuba menghantar packet ia akan melihat dahulu jika ada kehadiran signal digital pada wayar (kabel UTP cthnya) tersebut. Jika clear (tiada signal )maka penghantaran packet akan diteruskan dan jika ada signal (line digunakan) maka signal jam akan dihantar supaya komputer A berhenti menghantar packet tersebut. Jika cubaan hantar sebanyak 15 kali berlaku (collision) dan line masih busy, time out akan berlaku dan packet perlu dihantar semula.
Ethernet menggunakan sambungan twisted pair (1OBaseT etc) dan coaxial (10Base2 etc.). Half Duplex Ethernet menggunakan satu wayar dan Full Duplex menggunakan 2 wayar .
Pilihan Medium
Ethernet menyediakan pilihan medium penghantaran yang berbeza dari segi kelajuan dari 1Mbps sehinggalah 1000Mbps.
Medium tersebut adalah tersenarai dibawah :-

Thick coaxial cable
dipanggil baseband,thicknet atau 10Base5. (500MHz)
Thin coaxial cable
dipanggil thinnet (50MHz)
Kabel Kategori 3- Cat 3
10BaseT(16 MHz)
Kabel Kategori 5 - Cat 5
10BaseT,100BaseT (Fast Ethernet)-100MHz
Fiber optik
1000BaseT atau Gigabit Ethernet. -tidak terhad.
Nota: Kabel Cat 4 twisted pair hanya digunakan untuk 16Mbps bagi rangkaian Token Ring. Dan jika dilihat penggunaan Cat 5 memudahkan bagi kita untuk rancangan upgrade akan datang jika network kemudiannya diupgrade dari 10Mbps kepada 100Mbps atau Fast Ethernet.

Satu lagi yang perlu diberi perhatian adalah penggunaan full duplex pada NIC. Jika NIC anda menyokong penggunaan full duplex maka bolehlah anda gunakan tetapi perlu dibuat kepada kedua-dua belah pihak jia tidak sambungan tersebut akan menghasilkan banyak error.Perhatian perlu diberi iaitu full duplex hanya boleh digunakan pada sambungan kepada switch dan router sahaja. Hub tidak boleh menggunakan full duplex.Lihat gambarajah diatas. Pemilihan Gigabit Ethernet sebagai sambungan backbone dari router, dan server menggunakan Fast Ethernet adalah berdasarkan beban yang dibawa oleh mereka.Penghargaan untuk laman web

docs.ittutor.net
Stop kejap
Mengunakan emel sangat mudah tetapi bagi yang tak biasa buat akan jadi masalah. Edia menulis cara mengunakan emel ini mula terbit apabila Pegawai stastitik komputer di tempat saya bekerja meminta saya menulis secara ringkas cara mengunakan emel.
Sponsors

Cara mengunakan emel
APAKAH EMEL

Emel atau Eletronik Mel adalah salah satu teknologi internet komputer dimana anda boleh menghatar message atau surat kepada rakan-rakan anda di seluruh dunia dengan mengunakan saluran internet. Ini berlainan sekali dengan cara pos lama dimana ada terpaksa kepejabat pos menulis surat dan meletakan stem bagi memastikan surat atau masege anda sampai kepada rakan anda bebrapa hari kemudian bergantung kepada keaadaan. Namun begitu dalam teknologi emel anda cuma perlu mempunyai akaun emel sendiri samada yang percuma atau berbayar dan anda boleh lah menhatar emel kepada rakan anda yang turut mempunyai kemudahan akaun emel. Segala message atau tulisan anda akan sampai kepada rakan ada dalam beberapa minit sahaja walaupun di mana beliau berada.

APAKAH AKAUN EMEL

Setiap pemegang emel misti mempunyai nama akaun melnya sendiri supaya senang di acces nanti. Akaun emel itu bolehlah di daftar sendiri oleh setiap pengguna dengan memasukkan nama (nick name) yang mudah diingatainya sendiri.Pendaftaran bolehlah di buat oleh pihak pejabat atau pun oleh anda sendiri (bagi free web mel) dengan mengikut procedia yang perlu di patuhi oleh setiap pemengang akaun emel. setiap akaun emel pula mempunyai No pin sendiri (Pasword) dan pihak tuan puan dinasihatkan menyimpan pasword ini sebaik munkin kerana kebocoran no pin ini mengakibatkan kesemua orang boleh men acces akaun mel anda.

contoh nama akaun mel Amirudin Zainal Abidin= aza@lkm.my Pasword= Amir

CARA MASUK KE MEL WEB

Setelah anda mempunyai no akaun mel sendiri anda bolehlah mula meng Acces mel anda seperti di bawah. Walaubagaimanapun saya memfokoskan penulisan saya ini kepada free web mel HOTMAIL kerana ianya selalunya tak akan banyak berbeza dengan mel mel lain dai segi procedia dan arahanya. Untuk memulakan meng Aces emel ikuti langkah berikut

1. Masuk ke pelayar internet seperti Netcscape atau Internet Explorer
2. Masuk ke laman web untuk mel contoh Hotmail atau Mailcituy.
3. Taip alamat web yang di perlukan pada locations
contoh Hotmail = http\www.hotmail.com
contoh mailcty = http\www.mailcty.com
Tekan enter
Anda akan memasuki ke web mel Hotmail
4. Untuk menyenangkan anda memasukinya web mel ini seterusnya dilain masa anda dinasihatkan supaya Bookmark laman web mel tersebut dengan hanya membawa arrow tetikus ke ADD bookmark dan lepaskan Selepas di bookmark anda tidak perlu lagi menaip atau alamatnya atau bersusah payah pada setiap kali hendak memasuki web emel yang anda perlukan. anda Hanya perlu masuk ke bookmark dan cari tapak web mel yang anda perlukan. 5.Setelah anda memasuki laman mel web pilihan anda bolehlah memulakan prosedia untuk meng Acces emel anda.

Site Catcher can transfer your site to Tripod in 3 clicks Search on

MEL DAN CARA MELAYARINYA


CARA MASUK KE MEL WEB

Setelah anda mempunyai no akaun sendiri anda bolehlah mula meng Acces mel anda seperti di bawah

1. Masuk ke pelayar internet seperti Netcscape atau Internet Explorer
2. Masuk ke laman web untuk mel contoh Hotmail atau Mailcituy.
3. Taip alamat web yang di perlukan pada locations
contoh Hotmail = http\www.hotmail.com contoh mailcty = http\www.mailcty.com Tekan enter Anda akan memasuki ke web mel Hotmail
4. Untuk menyenangkan anda memasukinya web mel ini seterusnya dilain masa anda dinasihatkan supaya Bookmark laman web tersebut dengan hanya membawa arrow tetikus ke ADD bookmark dan lepaskan Selepas di bookmark anda tidak perlu lagi menaip atau bersusah payah pada setiap kali hendak memasuki web emel yang anda perlukan. anda Hanya perlu masuk ke bookmark dan cari tapak web mel yang anda perlukan. 5.Setelah anda memasuki laman mel web pilihan anda bolehlah memulakan prosedia untuk meng Acces emel anda.

CARA MENG ACESS MEL

1.Klik pada laman web emel yang di perlukan
2.Masukan nama mel anda ke name..
3.Masukan pasword
4.Klik kepada log in
5.Tunggu sehinga keseluruhan mukadepan mel anda di loaad sepenuhnya
6.selesai masuk anda akan dapati mel anda terus masuk ke Inbox mel anda.
7.Jika mel anda menerima mel baru semuanya akan di masukan
ke inbox anda secara automatik.
8.Kebiasanya mel yang belum di baca akan mempunyai tanda
tertentu mengikut web mel anda contohnya
a. Terdapat tanda panah merah
b. Tulisanya lebih gelap dari mel yang sudah dibaca.
9.Klik pada mel yang ingin dibaca (pada subjek)dan anda bolehlah membaca mel
selepas proses masuk ke mel itu selesai.
10.Jika anda ingin membaca mel yang lain anda bolehlah menekan buton back
diatas laman mel anda atau klik pada inbox agar mel anda kembali kepada
muka depan inbox mel anda.
11. Anda bolehlah membaca kesemua mel didalam inbox satu persatu dengan mengunakan kaedah diatas.

CARA MEMBALAS EMEL

Setelah anda membaca setiap mel yang terdapat dalam inbox anda anda bolehlah kalau mahu membalas semula emel emel tersebut satu persatu namun begitu di dalam prosedia web mel terdapat 4 cara membalas mel tersebut.

1. Compose/write masege 2. Reply 3. Reply All 4. Forward

Compose\write

Ini adalah prosedia biasa jika anda ingin menulis mel kepada sesaorang (buat pertama kalinya) tetapi ia juga boleh di gunakan untuk membalas mel mel yang telah di terima tetapi agak merumitkan kerana anda terpaksa menaip semula keseluruhan alamat mel kawan anda. Walaubagaimanapun cara ini kebiasaanya hanya di buat bagi penhataran mel pertama.

caranya
Klik kepada compose\write mail
Taipkan alamat mel rakan anda pada runagan too
Tuliskan subjek jika perlu
Mulakan penuylisan mel samada mel baru atau
mel yng hendak dibalas pada ruang masege mel
selepas selesai penulisan klik kepada send mesege
Tapak mel anda akan memberitahu mel telah di antar.

Reply
Ini adalah cara paling mudah membalas mel rakan anda
anda hanya perlu klik pada box reply

ikuti cara di bawah

1. Buka mel anda seperti ingin membaca mel
2. Klik pada box reply
3. Setelah masuk keseluruhanya anda cuma perlu memasukan masege pada box maseg kerana segala alamat dan lain lainya telah tersedia di tulis.
4. Anda juga boleh membuat pilihan memadam dulu mesege terdahulu atau membiarkan sahaja sebelum anda membalas mel tersebut
5. Setelah selesai klik kepada send masege
6. Mel anda kan memberitahu mel balsan anda dag terbalas.

Reply All
Ini adalah cara dimana anda boleh mengembalikan semua masege mel yang anda terinma termasuk kepada kawan atau sebarang rakan lain yang tertera pada (to- 'cc) dan diri anda sendiri tampa anda perlu menaip alamat mereka lagi. Ini membawa madsud ianya akan memulangkan kembali mel tersebut kpd semua pihak terlibat.

1. Buka mel anda seperti ingin ketika anda ingin membaca mel
2. Klik pada box reply All
3. Setelah masuk keseluruhanya anda cuma perlu memasukan
masege pada box maseg kerana segala alamat dan lain lainya
telah tersedia di tulis. termasuk alamat to cc
4. Anda juga boleh membuat pilihan memadam dulu mesege terdahulu
atau membiarkan sahaja sebelum anda membalas mel tersebut
5. Setelah selesai klik kepada send masege
6. Mel anda kan memberitahu mel balsan anda dihantar dan akan meliputi
kesemua orng yang terlibat dalam mel tersebut

Forward
Kebanyakan mel yang di reply semula kepada rakan anada akan hanya melibatkan text tetapi bagi maksud menghatar gambar atau sebarang fail attachment kembali kepada empuya emel anda memerlukan format forward.

1. Buka mel anda seperti ketika anda ingin membaca mel
2. Klik pada box forward
3. Setelah masuk keseluruhanya anda cuma perlu memasukan
alamat mel pengirim atau kepada sesiapa mel itu hentak di kembalikan Namun segala mesege dalam masege box masih kekal termasuklah fail atachment
4. Anda juga boleh membuat pilihan memadam dulu mesege terdahulu
atau membiarkan sahaja sebelum anda membalas mel tersebut
5. Setelah selesai klik kepada send masege
6. Mel anda kan memberitahu mel balsan anda telah di hantar dan ianya meliputi semua fail tex dan fail attachment.Site Catcher can transfer your site to Tripod in 3 clicks Search on

PENGOLAHAN DAN ARAHAN-ARAHAN LAIN EMEL

MEMBENA FOLDER

Surat surat yang di terima tidaklah boleh di biarkan selamanya di dalam folder inbox kerana ini akan menyebabkan inbox anda di penuhi dengan emel emel yang telah anda baca dan tidak digunakan lagi. Untuk mengelakan ini terjadi anda perlu membena folder sendiri didalam emel anda supaya emel emel tersebut boleh di letakan di folder folder yang anda perlukan dan ini memudahkan anda mencari semula ketika anda memerlukannya. Walaubagaimanapun anda tidaklah di galakan menyimpan mel yang terlalu bayak di dalam folder tersebut kerana kebiasanyanya ianya hanya dapat menerima dan menyimpan 2 megabait emel sahaja dan selebihnya akan di padam secara automatik.

CARA MEMBENA FOLDER

1. Masuk ke emel anda 2. Klik kepada folder 3. Klik kepada create new folder 4. Taip nama folder yang di perlukan 5. klik OK 6. Nama folder baru akan terbena dalam mel anda

MEMADAM DAN MEMBUANG FAIL DALAM FOLDER

Fail fil didalam semua folder anda sebenarnya boleh di padam semuanya sekiranya anda tidak memerlukanya lagi anda cuma perlu memilih fail yang hendak di buang dan menekan delete dan kesemua fail di dalam folder anda akan di padam ikuti cara di bawah

1. Masuk ke emel anda
2. Klik kepada folder mana yang hendak di buang fail failnya
3. Tandakan (rait) pada kotak di pangkal nama setiap fail
4. Klik delete fail
5. semua fail yang ditanda akan hilang

MEMINDAH FAIL KELAIN FOLDER

Anda juga boleh memindahkan fail fail anda ke folder folder yang lain terutama folder dalam Inbox ke folder folder yang telah anda bena sebelum ini. ikiti cara berikut

1. Masuk ke emel anda
2. Klik kepada folder mana yang hendak di pindahkan fail failnya
3. Tandakan (rait) pada kotak di pangkal nama setiap fail
4. Klik move folder
5. semua fail yang ditanda akan berpindah ke folder baru

MEMBUANG FOLDER

Setiap folder yang telah anda bena sebenarnya boleh di hapuskan semula sekiranya anda tidak memerlukanya lagi.
ikuti cara berikut

1. Masuk ke emel anda
2. Klik kepada delete pada hujung nama folder mana yang hendak di buang
5. Folder tersebut akan hapus dari mel anda

MENGUBAH NAMA SENDER

Nama sender ialah nama dimana nama aanda akan tertera apabila sesaorang menerima mel anda. Selalunya nama sender akan tercatat seperti mana pada masa anda mendaftar menjadi ahli mel terdahulu wlaubagaimanapun anda bolehlah mengubah kembali nama sender mengikit kehendak dan keprluan anda.

Ikuti cara dui bawah

1 Masuk ke emel anda
2.Pilih Options
3.Klik personal
4.Anda bolehlah menukar apa apa sahaja yang anda mahukan
5. Klik OK
6. Segalanya akan berubah baru.

MENGUBAH PASWORD

Pasword adalah kunci kepada emel anda sebarang ke alpaan akan menyebabkan orang mengetahui pasword mel anda. Anda sebenarnya boleh menukar pasword tersebut sekerap yang anda mahu ikuti langkah berikut

1 Masuk ke emel anda
2.Pilih Options
3.Klik Change pasword
4.Anda bolehlah menukar apa apa pasword baru yng anda mahukan
dengan menaip Password lama dahulu ke oldl passwaord
5. Taip password baru dalam New Password
5. Taip sekali pasword baru itu dalam Re-enter New password
5. Klik OK
6. Mel anda akan mempunyai password baru

MENYIMPAN ADDRES

Setiap emel juga ada menyediakan tempat anda menyimpan alamat alamat mel mel kawan anda supaya anda boleh sahaja mengingati dan menhartar mel pada bila bila masa yang anda perlukan anda bolehlah menyimpan alamat tersebut dengan cara berikiut.

JIKA ANDA MENERIMA EMEL

1. masuk ke mel anda
2. Buka mel yang di terima
3. Klik pada save Addres Block Sender
4. Klik OK
5. Alamat kawan anda akan tersimpan dalam buku Adress anda
6. Ada hanya perlu klik pada nama tersebut pada setiap kali anda ingin
menhantar emel kepada rakan tersebut. Tampa anda perlu bersusah paya
menaip alamatnya lagi.

MEYIMPAN ADDRES BARU DARI LUAR (TAMPA EMEL)

1. masuk ke mel anda
2. Klik pada Adress
3. Klik pada Create new
4. Klik OK
5. Masukan alamat kawan anda bersama emelnya
6. Alamat dan mel kawan ada akan kekal dalam buku Adress anda
6. Ada hanya perlu klik pada nama tersebut pada setiap kali anda ingin
menhantar emel kepada rakan tersebut. Tampa anda perlu bersusah paya menaip alamatnya lagi.

MENCARI MEL DENGAN CEPAT

Ada ketikanya anda memerlukan semula mel mel lama yang tersimpan di dalam pelbagai folder yang anda buat sendiri tetapi anda munkin menhadapi masalah untuk mencarinya secara pantas. Selalunya tapa web mel menyediakan satu cara khas untuk memudahkan kerja anda itu. Anda hanyalah perlu mengingati sebahagian kecil dari tajuk atau subjek mel yang anda perlukan itu dan mel anda akan mencari nya dan mengumpulkan di satu tempat agar mudah anda me Accesnya. Ikuti langkah di bawah.

1. masuk ke mel anda
2. Klik pada FindMessage
3. Taip subjek yang anda perlukan pada
(Enter the word or phrase that you want to search for:
3. Klik pada Select all folders
4. Klik pada buton search
5. Mel anda akan mencari subjek yang berkaitan
6. Anda bolehlah membaca mel yang di perlukan

MENGUBAH LATAR BELAKANG EMEL ANDA

Sebenarnya emel yang anda hantar bolehlah di ubah-ubah latarbelakangnya mengikut kehendak anda sendiri bersesuian dengan jenis dan bentuk surat yang anda hantar.
Ikuti cara berikut
1. Masuk ke mel anda
2. Tulis emel seperti biasa (smada yng baru atau yng nak di balas)
3. Pilih chose bacdground
4. Klik ok
5. Jika anda ingin melihat dulu latarnya (klik View)
6. Setelah selesai semuanya bolehlah anda klik send mel.
7. Mel anda akan dihantar mengikut latar belakang pilihan anda.

PERHATIAN
Sesetengah latar belakang telah di sediakan dengan font tulisanya tersendiri samada tulisan kecil atau besar dan mempunyai font style yang berbeza-beza. Anda bolehlah melihatnya dan memilihnya terlebih dahulu dengan cara melihat di dalam format viewSite Catcher can transfer your site to Tripod in 3 clicks Search on

PENUTUP

Sebenarnya banyak lagi arahan dan pengunaan mel yang tidak saya tuliskan di sini memandangkan anda bolehlah mempelajari sendiri apabila anda telah mahir dalam kerja kerja mengAces menerima membaca dan menghantar atau membalas mel. Terdapat arahan arahan tambahan yang saya rasa akan sedikit sebanyak dapat memahirkan anda lagi dalam proses pengunaan mel sebagai bahan tambahan yang perlu di pelajari sendiri oleh anda sendiri sekiranya anda betul betul mahu menjadi penguna mel yang mahir.

Apa yang saya tuliskan dalam artikel ini hanyalah beberapa arahan-arahan asas dari pelbagai arahan mel yang patut anda tahu. Tetapi bagi yang cuma berminat untuk menghantar dan menerima mel sahaja, buku panduan ini di harap akan sedikit sebanyak dapat membantu anda. Besarlah harap saya agar anda dapat menafaatkan tulisan saya ini sebaik munkin. Satu lagi yang anda perlu tahu ialah kemungkinan arahan setaip tapak mel web akan berbeza sedikit dari apa yang saya tuliskan ini kerana pembagunan perisain web mel ini mengikut kehendak penciptanya. Tapi saya yakin perbezaan yang terjadi adalah teralu sedikit antara satu mel ke satu mel yang lain.

Sebelum saya mengundur diri saya mengucapkan Jutaan terimaksih kepada Bos IT saya Em Amiruddin Zainal Abidin kerana atas dorongan beliaulah artikel ini dapat saya siapkan walaupun dalam bulan puasa. Jika adalah pahala dari hasil kerja saya ini saya hadiahkanya kepada Arwah ibu saya yang sangat saya sayangi.

Wasalam


Penulisan dan Penerbitan
Sistem Komputer Internet Networking Aplikasi & DOS

Prolog | Pengenalan Kepada Komputer | Perintah-perintah DOS | Gambar Perkakasan komputer | Soal Jawab Komputer | Petua Komputer | My Technician Assingnment | Final Project Paper | Networking & Internet | Belajar Bina Laman Web | Hackers & Cracker | Virus & Spyware | Trojan Scan Online | HashimRashid Online | Maklumbalas Anda | Guestbook | Pautan | Lecture Guide Book | MY PERSONAL WEB
Stop sekejap
Penulisan ini di buat bagi memenuhi jadual pembelajaran Internet dan Networking sebanyak 17 jam kredit ianya di persembahkan dalam bentuk slide tetapi telah saya ubah kebentuk biasa bagi di muatkan kedalam laman web ini sebagai rujukan kepada sesiapa yang berminat mempelajarinya. Walaubagaimanapun anda dinasihatkan berguru kerana dengan hanya membaca ianya tidak akan difahami keseluruhanya.
Internet

Apakah Internet
Internet ialah satu rangkaian global menghubung berjuta komputer dari pelbagai jenis komputer
Penguna komputer dapat berkongsi maklumat dengan pantas antara satu sama lain
Mengunakan TCP/IP untuk menghantar maklumat

Rangkaian Komputer
Rangkaian Komputer

Komputer Rangkaian terdiri daripada dua atau lebih komputer yang disambungkan untuk membolehkan perkongsian sumber, (contoh : pencetak, pengimbas, storan dan sebagainya) pertukaran fail, atau dengan erti kata lain untuk membolehkan perkongsian secara elektronik. Rangkaian komputer boleh wujud dalam bentuk:

Rangkaian Kawasan Setempat (LAN)
Rangkaian Kawasan Setempat

Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) merupakan kawasan rangkaian yang terhad pada batasan geografi seperti sebuah makmal, sesebuah sekolah atau bangunan.

Dalam konfigurasi tipikal LAN, salah sebuah komputer dijadikan sebagai fail pelayan (file server) yang berfungsi untuk menyimpan semua perisian yang mengawal sistem rangkaian tersebut. Semua komputer yang disambungkan kepada fail server ini dikenali sebagai stesen kerja (workstation). Komputer stesen kerja terdiri daripada komputer biasa spesifikasinya rendah daripada komputer server dan juga mungkin mempunyai perisian-perisian pada cakera kerasnya.

Kabel digunakan untuk menghubungkan LAN melalui Kad Rangkaian yang dipasang pada setiap komputer.

Sila lihat tutorial tentang Topologi, Pengkabelan, dan Perkakasan untuk maklumat lanjut tentang konfigurasi LAN

Rangkaian Kawasan Bandar(MAN)
Rangkaian Kawasan Bandar

Rangkaian Kawasan Bandar (MAN) meliputi kawasan geografi yang lebih luas seperti sebuah daerah atau bandar. Rangkaian Kawasan Meluas menyambungkan beberapa Rangkaian Kawasan Setempat dalam sesuatu tempat untuk membolehkan perkongsian maklumat dilaksanakan. Universiti tempatan dan agensi-agensi kerajaan menggunakan Rangkaian Kawasan Meluas untuk berhubung dengan dengan masyarakat lain dan "private industries".

Salah satu contoh MAN ialah MIND Network yang terletak di Pasco County, Florida yang membolehkan perhubungan antara Pusat Media Pasco dengan Pusat Kerangka Utama dengan menggunakan talian telefon, kabel sepaksi, dan juga pembekal komunikasi tanpa wayar.

Rangkaian Kawasan Luas(WAN)

Rangkaian Kawasan Luas

Rangkaian Kawasan Meluas (WAN) meliputi kawasan yang lebih luas seperti sebuah negeri, negara dan dunia. Untuk mewujudkan WAN memerlukan sistem pangkabelan yang merentasi laut atau dengan penggunaan gelombang mikro atau satelit.

Penggunaan WAN membolehkan komunikasi antara negeri dapat dilaksanakan dengan cepat. Sekolah-sekolah di Malaysia boleh berhubung dengan sekolah-sekolah di luar negara dalam jangkamsa beberapa minit sahaja.

Konfigurasi dalam WAN adalah kompleks dan memerlukan perkakasan pemultipleksan (multiplexer) untuk menghubungkan LAN dan MAN bagi tujuan capaian ke Rangkaian komunikasi menyeluruh seperti Internet.

Kepada pengguna, WAN tidak banyak berbeza dengan LAN dan MAN

Tatasusun komputer dalam Rangkaian Kawasan Setempat boleh wujud dalam dua keadaan:
peer-to-peer
client-server
Rangkaian Kawasan Setempat

Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) merupakan kawasan rangkaian yang terhad pada batasan geografi seperti sebuah makmal, sesebuah sekolah atau bangunan.

Dalam konfigurasi tipikal LAN, salah sebuah komputer dijadikan sebagai fail pelayan (file server) yang berfungsi untuk menyimpan semua perisian yang mengawal sistem rangkaian tersebut. Semua komputer yang disambungkan kepada fail server ini dikenali sebagai stesen kerja (workstation). Komputer stesen kerja terdiri daripada komputer biasa spesifikasinya rendah daripada komputer server dan juga mungkin mempunyai perisian-perisian pada cakera kerasnya.

Kabel digunakan untuk menghubungkan LAN melalui Kad Rangkaian yang dipasang pada setiap komputer.

Sila lihat tutorial tentang Topologi, Pengkabelan, dan Perkakasan untuk maklumat lanjut tentang konfigurasi LAN
Peralatan Networking PERSEDIAAN KE ARAH PRA PEMASANGAN
Antara perkakasan yang diperlukan sebelum memulakan pemasangan rangkaian rakan ke rakan adalah seperti berikut:
Kad Antara Muka Rangkaian.
(Network Interface card)

....... Kad antara muka rangkaian menyambungkan semua stesen kerja dengan rangkaian. Kebanyakan kad ini adalah bersifat dalaman dan dimuatkan pada slot dalam komputer. Namun kebanyakan papan induk yang terkini telah tersedia ada dengan kad antara muka rangkaian. Antara yang paling laris dijual adalah
Kad Ethernet.
Kabel Rangkaian
(Network Cable)

....... Kabel merupakan satu media yang bertindak sebagai laluan bagi maklumat yang bergerak dari satu peranti rangkaian ke peranti rangkaian yang lain. Beberapa jenis kabel boleh digunakan dalam rangkaian kawasan setempat. Namun kita hanya akan menumpukan perhatian kepada pengunaan Kabel Tidak Berlapik Pasangan Berpintal (UTP).
Penyambung RJ45
(RJ 45 Connector)

....... Alat ini bertindak sebagai media yang menyambungkan kabel ke Kad antara muka rangkaian.
Hub (hanya diperlukan jika terdapat lebih dari dua komputer dalam rangkaian)

....... Hub merupakan perkakasan rangkaian yang menyediakan "central connection point" untuk penyambungan kabel daripada stesen kerja, komputer pelayan (servers), dan lain-lain perkakasan rangkaian. Hub digunakan Kabel Tidak Berlapik Pasangan Berpintal (UTP).
Crimping Tool

....... Crimping tool adalah alat yang digunakan untuk mengepit wayar UTP ke penyambung RJ45


Kad Rangkaian

Kad Rangkaian (Networking Interface Card) merupakan peranti yang digunakan untuk menghubungkan stesen kerja dengan rangkaian secara fizikal. Kebanyakan kad rangkaian dipasang pada slot tambah dalam komputer, namun begitu terdapat juga komputer seperti Mac Classics yang disambungkan secara luaran melalui port bersiri atau port SCSI (Small Computer System Interface). Komputer pangku (laptop computer) mempunyai kad rangkaian yang terbina dalam atau yang menggunakan slot PCMCIA.

Kad rangkaian merupakan faktor utama yang menentukan kelajuan dan "performance" sesebuah rangkaian. Oleh itu dicadangkan supaya pilihlah kad rangkaian yang cepat/laju (fastest) yang terdapat di pasaran. Kelajuan kad rangkaian yang terdapat di pasaran adalah 10Mbps, 100Mbps, 10/100Mbps dan 1000Mbps (1Gbps).

Terdapat tiga jenis perhubungan peranti rangkaian iaitu Kad Ethernet, LocalTalk connectors, dan Token Ring Cards. Mengikut kajian yang dijalankan oleh International Data Corporation, Kad Ethernet adalah paling meluas digunakan diikuti oleh Token Ring dan LocalTalk (Sant'Angelo, R. (1995), Netware Unleashed, Indianapolis, IN: Sams Publishing).

Kabel

Kabel merupakan medium penghantaraan yang digunakan. Terdapat beberapa jenis medium penghantaran, seperti:Wayar Tanpa Wayar
Kabel Pasangan Terpiuh (Twisted Pair Cable) Gelombang Mikro (Micro Wave)
Kabel Sepaksi (Coaxial Cable) Satelit
Gentian Fiber (Fiber Optik) Infra Red


PENGKABELAN
Kabel ialah medium perantaraan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam rangkaian. Terdapat beberapa jenis kabel yang digunakan dalam LAN. Ada rangkaian yang menggunakan satu jenis kabel sahaja, ada pula yang menggunakan pelbagai jenis kabel. Jenis kabel boleh diklasifikasikan kepada:

Berwayar Tanpa Wayar
Kabel Coaxial Infra Red
Kabel UTP Gelombang Mikro
Fiber Optic Satelit
Pemilihan sesuatu kabel adalah berkait rapat dengan topologi rangkaian, protokol dan saiz LAN.KABEL COAXIAL
KABEL COAXIAL
Kabel coaxial mempunyai pengalir tembaga di tengah. Lapisan plastik yang mengelilingi tembaga berfungsi sebagai penebat di antara tembaga dan "metal shielded". Lapisan metal berfungsi untuk menghalang sbarang gangguan luar daripada lampu kalimantang, motors, and perlatan elektonik lain.

Kabel Sepaksi (Coaxial Cable 50 Ohm)
Walapun kabel coaxial sukal di pasang, tetapi ia mempunyai rintangan yang tinggi terhadap ganguan elektromagnet. Kabel ini juga mempunyai jarak maksima yang lebih daripada kabel "twisted pair". Terdapat dua jenis kabel coaxial, iaitu "thick coaxial" dan "thin coaxial".
Kabel "thin coaxial" biasanya dirujuk sebagai "thinnet". 10Base2 biasanya dirujuk kepada penggunaa kabel "thin coaxial" untuk membawa signal. Angka 2 merupakan jarak maksimujm kabel, iaitu 200 meter. Namun begitu, dalam keadaan biasa jarak yang sebenarnya ialah 185 meter. Kabel ini digunakan dalam topologi bus.
Kabel "thick coaxial" biasanya dirujuk sebagai "thicknet". 10Base5 biasanya dirujuk kepada penggunaa kabel "thick coaxial" untuk membawa signal. Angka 5 merupakan jarak maksimujm kabel, iaitu 500 meter. Kelebihan "thicknet" selain daripada jarak yang panjang, ia juga sukar untuk dibengkok serta kurang gangguan elektromagnet kerana pembalut yang lebih tebal.
Bayone-Neill-Concelman (BNC) Cable
The most common type of connector used with coaxial cables is the Bayone-Neill-Concelman (BNC) connector). Different types of adapters are available for BNC connectors, including a T-connector, barrel connector, and terminator. Connectors on the cable are the weakest points in any network. To help avoid problems with your network, always use the BNC connectors that crimp, rather than screw, onto the cable.

BNC Connector


KABEL PASANGAN TERPIUH
KABEL PASANGAN TERPIUH (TWISTED PAIR CABLE)

Terdapat dua variasi "twisted pair", iaitu "Shielded Twisted Pair (STP)" dan "Unshielded Twisted Pair (UTP)". Unshielded Twisted pair adalah kabel yang banyak digunakan dalam rangkaian.Terdapat beberapa kategori kabel UTP yang digunakan untuk komunikasi data.
Kategori Kegunaan Jarak Kabel
Kategori 1 suara sahaja (Talian telefon). Tidak sesuai untuk digunakan dalam persekitaran LAN Ethernet.
Kategori 2
Data sehingga 4 Mbps (LocalTalk)
ISDN and T1 at 1.54 Mbps.
Kategori 3 Data sehingga 10 Mbps (Ethernet) 16Mhz 100 meter
Kategori 4 Data sehingga 20 Mbps (16 Mbps Token Ring 20Mhz
Kategori 5 Data sehingga 100 Mbps (Fast Ethernet) 100Mhz 100 metrer
Kategori 5e Data sehingga 1 Gbps (Gigabit Ethernet) 100 Mhz. . However, it has improved specifications for NEXT (Near End Cross Talk), PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Cross Talk), and Attenuation 150 meter
Kategori 6 Category 6 is a proposed standard that aims to support transmission at frequencies up to 250 MHz over 100 ohm twisted pair.
Kategori 7 Category 7 is a proposed standard that aims to support transmission at frequencies up to 600 MHz over 100 ohm twisted pair.


Setiap kabel UTP mempunyai empat pasang wayar yang dipintal pada kadar yang tertentu untuk mengelak gangguan wayar bersebelahan atau perlatan elektrik yang lain. Semakin banyak pintalan dalam satu inci maka semakin banyak data yang dapat dihantar. Pada masa sekarang kabel yang banyak digunakan ialah UTP Kabel Kategori 5e (enhance) yang berupaya mengahantar data dengan kadar 1000 Mbps (1 Gbps). Namun begitu peralatan sokongan lain (hub dan NIC) juga berupaya mengokong kadar 1 Gbps.

Connector yang digunakan bagi kabel UTP ini ialah RJ-45 connector. RJ adalah akronim kepada "Register Jack"Kabel UTP boleh digunakan dalam topologi bus, star dan cincin. Namun begitu penggunaan kabel hendaklah diserasikan dengan peralatan lain (NIC dan hub).

Masalah utama kabel UTP ialah gangguan yang disebabkan oleh gangguan frekuensi radio dan alat elektrik yang lain. Sekiranya keadaan tempat tersebut banyak gangguan, maka kabel STP sesuai digunakan. Kabel STP kerap digunakan dalam topologi Token Ring
UTP Cable Color CodingKABEL GENTIAN FIBER
KABEL GENTIK FIBER
Kabel gentian fiber diperbuat daripada kaca yang disaluti oleh penebat. Fiber optik menggunakan cahaya untuk menghantar isyarat, berbeza dengan kabel tembaga yang menggunakan isyarat elektronik. Oleh itu ia dapat mengelak gangguan elektromagnet. Kabel fiber optik sesuai digunakan di kawasan yang banyak gangguan elektromagnet dan jarak yang jauh.
Kabel fiber optik berupaya menghantar data pada kadar dan kelajuan yang sangat tinggi berbanding kabel tembaga (UTP dab Coaxial). Keupayan ini dapat meluaskan keupayaan berkomunikasi seperti persidangan video. 10BaseF, 100BaseF, 1000BaseF merujuk kepada spesifikasi fiber optik yang membawa isyarat Ethernet. Angka F merujuk kepada Fiber.

Kabel Gentian Fiber

Connector yang selalu digunakan untuk menyambung kabel fiber optik ialah ST connector yang menerupai BNC Connector. Namun begitu SC connector akan menjadi lebih popular kerana mudah digunakan.

Hub/Switch
Hub/Switch merupakan perkakasan rangkaian yang menyediakan "central connection point" untuk penyambungan kabel daripada stesen kerja, komputer pelayan (servers), dan lain-lain perkakasan rangkaian. Hub/Switch digunakan dalam topologi bintang bersama dengan kabel pasangan terpiuh (twisted-pair cables).
Internetworking device / Peranti Antara-Rangkaian

Apabila penyambungan kabel dalam LANs melebihi jarak yang ditetapkan atau terlalu banyak pengguna, maka LANs tersebut perli dipecahkan kepada beberapa LANs yang lebih kecil. Terdapat beberapa masalah yang wujud apabila kita ingin mengembang (extend) LANs atau apabila hendak menyambungkan lebih daripada satu LANs antaranya:
Setiap piwaian LAN (LAN Standard) mempunyai saiz yang terhad. Sebagai contohnya IEEE 802.3 10Base2 hanya boleh menampung sehingga 30 nod dalam LAN dan panjang maksima kabel hanyalah 185 meter.
Kemungkinan LAN yang hendak disambungkan mempunyai perbezaan dalam aspek piawaian dan senibina.
Masalah seterusnya adalah tentang jumlah pergerakan data antara LAN tidak sama. Sebagai contoh LAN dalam Unit Multimedia mungkin lebih banyak pergerakan data dalam LAN dalam Unit Pentadbiran.

Oleh itu peranti antara-rangkaian digunakan untuk mengatasi masalah di atas: Extending, Connecting dan Segmenting. Antara peranti antara-rangkaian yang ada adalah repeater, bridge, router, dan gateway.
Pengulang / Repeaters
Peranti antara-rangakaian yang digunakan untuk menambah jarak maksimum satu-satu LANs.
Pengulang akan mengambil semua isyarat yang sampai kepadanya, segarkan semula, dan menghantar kesemuanya pada LANs yang seterusnya.
Pengulang berfungsi pada Lapisan Satu OSI dan tidak menyekat data-data yang tidak diperlukan termasuk data-data yang rosak.

Satu contoh terbaik penggunaan pengulang ialah di dalam LANs yang menggunakan topologi bintang dengan kabel UTP Kategori 5 (Unshielded Twisted-Pair Categori V). Jarak maksimum kabel ialah 100 meter sahaja.
Jambatan / Bridges

Jambatan/Bridges digunakan untuk menghubungkan dua LAN yang sama protokol komunikasi / alamat rangkaian (Ethernet-Ethernet, Token ring-Token Ring). Bridge beroperasi pada Lapisan Dua OSI. Berikut adalah beberapa kegunaan bridge:
Bridge berkeupayaan menapis data agar data yang dialamatkan kepada LAN berkenaan sahaja yang melaluinya. Sebagai contoh sekiranya terdapat dua LAN, iaitu LAN 1 dan LAN 2. Walaupun semua stesen kerja menghantar data, tetapi salah satu stesen kerja di LAN 1 menghantar ke LAN 2, maka hanya data dari stesen kerja tersebut sahaja dibenarkan melalui bridge. Dengan kaedah ini bridge dapat mengurang trafik di dalam LAN.
Di samping itu setiap bridge mempunyai keupayaan asas, iaitu learn, filter dan forward.
Remote Bridge boleh digunakan untuk menghubungkan dua LANs yang berjauhan.
Bridge menjadikan dua LAN yang disambung menjadi satu rangkaian (mempunyai nombor rangkaian yang sama).
Router / Pengulang

Router juga digunakan untuk menghubungkan antara LAN tetapi yang berbeza protokol komunikasi / alamat rangakaian. Ciri-ciri router adalah seperti berikut:
Router boleh menentukan laluan mana yang terbaik untuk dilalui sekiranya terdapat lebih daripada satu laluan.
Router hanya perlu mengetahui rangkaian yang dilalui sahaja berbeza dengan bridge yang perlu mengetahui semua alamat nod yang ada dalam rangkaian.
Router beroperasi pada Lapisan Tiga OSI.
Pada kebiasaannya router digunakan untuk menyambung LANs yang besar dan juga untuk mengbungkan LAN dengan WAN.
Router berkeupayaan membawa maklumat kepada dua protokol yang tidak sama (Ethernet - Token Ring, dan sebagainya).
Membawa maklumat melalui kabel fiber optik, kabel sepaksi, dan kabel pasangan terpiuh (twisted pair).
Membawa maklumat merentasi topologi bus, star dan "star-wired" ring.

Sekiranya sekolah anda mempunya Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) dan ingin membuat sambungan ke Internet, maka anda perlu membeli router. Dalam keadaan ini, router berfungsi sebagai penterjemah antara maklumat dalam LANs dan Internet.
Gateway

Selain daripada peranti antara-rangkaian di atas, gateway juga biasa digunakan bagi keadaan berikut:
Menghubungkan dua rangkaian yang menggunakan senibina rangkaian dan protokol yang tidak sama.
Gateway beroperasi pada Lapisan 1 sehingga Lapisan 7 OSI. Namun begitu pada kebiasaannya gateway beroperasi pada Lapisan 3 hingga 7. Banyak juga gateway yang hanya beroperasi pada Lapisan 7 sahaja.
PROTOKOL DAN STANDARD

Di dalam sesebuah rangkaian, komunikasi berlaku di antara entiti yang berlainan sistem. Entiti merupakan sebarang peranti yang berupaya menerima dan menghantar maklumat. Sebagai contohnya ialah program aplikasi, pakej perpindahan fail, pelayar (browser), sistem pengurusan pangkalan data dan mel electronik. Manakala sistem merupakan objek fizikal yang mengandungi entiti, seperti komputer atau terminal.

Kesemua entiti dalam sesebuah rangkaian perlu memahami antara satu sama lain untuk membolehkan komunikasi berlaku. Untuk membolehkan komunikasi berlaku, kedua-dua entiti perlu bersetuju dengan protokol yang digunakan.
Protokol merupakan satu set peraturan (tatacara) untuk membolehkan sesebuah peranti (komputer, pencetak, pengimbas, dan sebagainya) berhubung di antara satu sama lain dengan sempurna. Peraturan-peraturan ini meliputi beberapa panduan tentang kaedah capaian, penggunaan topologi fizikal, jenis kabel dan kadar perpindahan data. Protokol akan menentukan apa, bagaimana dan bila komunikasi berlaku.
Elemen utama dalam protokol ialah sintak, semantik dan timing.

Banyak protokol yang telah digunakan dalam LAN seperti Ethernat, Token Ring, Local Talk, Fiber Distrubited Data Interface, ATM dan sebagainya.Topologi
Topologi fizikal rangkaian merupakan kaedah atau sistem yang digunakan untuk menyambungkan komputer dan peralatan lain (pencetak, server, pengimbas, dan sebagainya) dalam persekitaran rangkaian. Terdapat tiga topologi yang dominan, iaitu bintang, bus, dan cincin. Setiap topologi yang dipilih mempunyai peralatan rangkaian yang tersendiri (kabel, hub, kad rangkaian, connectors, dan sebagainya).
TOPOLOGI BUS
Topologi bus terdiri daripada beberapa komputer yang disambungkan kepada satu kabel utama dengan menggunakan terminator. Kabel yang digunakan adalah kabel sepaksi, (coaxial kabel 50 ohm) dan penyambung RG58. Jarak maksimum kabel adalah 185 meter.

Kebaikan Topologi Bus
Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan.
Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas.
Murah.
Sesuai untuk rangkaian yang kecil.

Kelemahan Topologi Bus
Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi.
Memerlukan terminator untuk kedua-dua hujung kabel tulang belakang .
Sukar mengesan kerosakan.
Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah.
Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data
Peralatan yang digunakan
Jenis NIC Ethernet Card, LocalTalk
Kabel Coaxial, Twisted Paid, Fiber Optic
Connector BNC, BNC T-Connector, RJ-45, ST Connector, SC Connector
Terminator Terminater 50 ohm
Protokol Ethernet, LocalTalk

TOPOLOGI BINTANG
TOPOLOGI BINTANG
Topologi bintang menyambungkan setiap node (komputer dan peralatan lain) ke hub atau switch. Data yang dihantar dalam topologi bintang akan melalui hub atau switch sebelum ke destinasinya. Hub juga berfungsi mengawal dan menyelia penghantaran data dalam rangkaian. Kabel yang digunakan adalah kabel pasangan terpiuh (unshielded twisted pair) atau fiber optic.

Kebaikan Topologi Bus
Mudah untuk menyambungkan kabel rangkaian
Mudah mengenalpasti masalah
Tiada gangguan pada sistem rangkaian apabila menyambung atau membuang peralatan dalam rangkaian.

Kelemahan Topologi Bus
Memerlukan kabel yang panjang (setiap node satu kabel)
Sekiranya hub gagal fungsi keseluruhan rangkaian tidak dapat beroperasi
Kos pemasangan yang lebih berbanding topologi bus.
Peralatan yang digunakan
Jenis NIC Ethernet Card, LocalTalk
Kabel Twisted Pair, Fiber Optic
Connector RJ-45, ST Connector, SC Connector
Protokol Ethernet, LocalTalk
Hub/Switch 10Base 8 ports , 10Base 16ports , Ethernet Hub/Switch 8 ports ,
Ethernet Hub/Switch 16 portsTOPOLOGI CINCIN
TOPOLOGI CINCIN
Topologi Bintang merupakan topologi yang tertua, ia diperkenalkan dengan pensuisan analog dan digital yang digunakan dalam sistem telefon.
Sesuai dengan namanya rekabentuknya berbentuk seperti bintang. Peranti yang biasa digunakan untuk topologi ini ialah hub.
Kos awal penyediaan topologi ini adalah lebih tinggi berbanding topologi bas tetapi lebih kurang sama dengan kos topologi cincin. Ini disebabkan topologi star memerlukan pendawaian hub dan pendawaian rangkaian yang lebih basnyak berbandind topologi bas. Walaubagaimanapun ia mudah diuruskan kerana nod-nod yang rosak mudah dikenalpasti. Pembaikan nod yang rosak juga boleh dilakukan terus di rangkaian dan perkhidmatan kepada nod yang lain tidak terjejas.

Kebaikan Topologi Bus
Penghantaran data laju.
Dapat melayan lalu lintas data yang padat.
Masa untuk mengakses data optimal.
Komunikasi antara terminal mudah.Tiada perlanggaran (collision) data

Kelemahan Topologi Bus
Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi.
Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar.
Sukar mengesan punca kerosakan.
Peralatan Yang Digunakan
Jenis NIC Token-Ring Card
Kabel Twisted Pair
Connector RJ-45
Protokol Token Ring
Alatan lain MAU (Multistation Access Unit) untuk menghantar maklumat melalui cincin


Rujukan Kementerian pendidikan Malaysia


Network

What Is a Network?

A network consists of two or more computers that are linked in order to share
resources (such as printers and CD-ROMs), exchange files, or allow electronic
communications. The computers on a network may be linked through cables,
telephone lines. radio waves, satellites, or infrared light beams.

What Is a Internet

A global network connecting single computer users and LAN users through their local MANs and WANs
Internet is a global network for information and documents publishing in the Web form made available to the public.


3 basic types of networks

LAN
Local Area Network
MAN
Metropolitan Area Network

WAN
Wide Area Network


LAN
(Local Area Networks)
LAN is a group of computers and associated devices that share a common communications line and confined to a fairly small area such as a building or even a single floor of a building.
Area
10 meter - 1 km


MAN (Metropolitan Area Networks)
MAN is a network that interconnects users with computer resources in a geographic area or region larger than that covered by even a large LAN (Local Area Networks) but smaller than the area covered by a WAN (Wide Area Network).
Area
10 km


WAN (Wide Area Networks)
WAN is a data communications network that covers a relatively broad geographic area and often uses transmission facilities provided by common carriers, such as telephone companies.
Area
100 km – 1000 km


Advantages of networking
Sharing Internet Conections
Sharing file and folder
Sharing Printer
Communicating with other
Network GamesHardware for Build networking

Internet
Wold wide
Intranet
Internal
Extranet


Computer
Modem
Network Adapter
Hub
Bridges,
routers,
gateways
Cable
Extenal network adapters
HPNA
(Phone wirel)
Enternet wirel/Cable adapters
Wireless
What Is Wireless Networking?
The term wireless networking refers to technology that enables two or more computers to communicate using standard network protocols, but without network cabling.
Internal network adapters
NIC cards
LAN Cards

Network Topology

BUS
RING
STARS


Networking Hardware
nSome common components
•Network interface card (NIC)
wProvides a PC with direct connection to network
•Hubs
wProvide centralized location for nodes to connect on a star network
•Bridges, routers, and gateways
w
Connect one network to another


Network & Internet

Peralatan NetworkingBridge

[quote]Ia merupakan peranti yang menghubungkan antara satu rangkaian ke rangkaian yang lain dengan syarat kedua-dua rangkaian tersebut menggunakan protocol yang sama(cth Ethernet atau token ring). Pengguna boleh mengarahkan bridge untuk menghantar mesej ke destinasi yang. Bridge akan menguji setiap mesej terdahulu, kemudiannya bridge akan menghantarkannya diantara rangkaian LAN yang sama seterusnya kepada destinasi yang mungkin berada pada rangkaian LAN lain yang telah dihubungkan. Rangkaian yang dihubungkan melalui bridge, alamat komputer atau nod tidak mempunyai hubungan yang spesifik kepada lokasi. Bagi tujuan ini, mesej akan di hantar kepada setiap alamat dalam rangkaian tetapi hanya akan diterima oleh destinasi yang telah ditetapkan sahaja. Bridge dikatakan mempelajari alamat yang manakah pada rangkaian yang mana dan membina sesuatu yang dipanggil ?learning table? agar mesej yang bakal dihantar akan dihantar pada rangkain yang betul. Ia berfungsi pada paras data link iaitu pada lapisan fizikal. Selain itu, bridge merupakan kombinasi perkakasan dan perisian yang mampu mengesan kesalahan yang berlaku di dalam paket dan di dalam pemformatan alamat. Sebagai contoh, rangkaian pada syarikat yang sama tetapi dipisahkan secara konsep LAN rangkaian yang menggunakan banyak komputer antara bridge. Melalui bridge, stesen kerja hanya boleh mencapai maklumat dalam lingkungan rangkaian yang terbabit sahaja.

Sebuah bridge juga berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. Ini dapat mempertingkatkan mutu perkhidmatan pada rangkaian itu. Jika sistem perkabelan cara lama hendak disambungkan dengan sistem rangkaian terkini, sebuah bridge merupakan jalan penyelesaian. Bridge boleh mengawal laluan informasi dari kedua-dua belah bahagian rangkaian supaya ia dapat menghantar informasi yang diterima ke lokasi yang dipinta. Kebanyaklan bridge berupaya mengawal rangkaian dan secara automatik mengumpul alamat semua komputer yang terdapat pada kedua-dua belah rangkaian. Bridge turut berupaya untuk memeriksa setiap pesanan dan jika perlu menyiarkannya pada rangkaian yang di sebelah. Bridge menguruskan lalu lintas bagi mengekalkan persembahan optima dari kedua-dua bahagaian rangkaian itu. Walau bagaimana pun, maklumat yang tidak berkaitan tidak akan disiarkan. Bridge turut boleh digunakan untuk menghubungkan kabel yang pelbagai jenis atau topologi fizikal. Namun begitu, protokol yang sama hendaklah digunakan. Terdapat bridge yang digabungan dengan router yang dikenali sebagai brouter.

Kebaikan Bridge:
- ia membolehkan suatu rangkaian yang mengalami kekangan geografi dihubungkan antara satu sama lain.
- menapis data antara rangkaian agar ia tidak sampai kepada destinasi/rangkaian yang tidak sepatutnya.

Keburukan Bridge:
- Bridge akan melambatkan rangkaian kerana mesej akan dihantar kepada semua alamat dalam rangkaian walaupun alamat destinasi telah ditetapkan.[/quote]

Router

[quote]Pada persekitaran Internet, router boleh wujud dalam bentuk perkakasan ataupun perisian yang akan menentukan titik rangkaian yang seterusnya bagi mesej yang harus dihantar kepada destinasinya. Router akan dihubungkan sekurang-kurangnya pada 2 rangkaian dan menentukan laluan yang manakah harus di laluinya. Laluan yang akan di laluinya adalah berdasarkan tahap kefahaman dan keserasiannya terhadap sesuatu rangkain itu. Router boleh di kenalpasti kedudukannya iaitu pada mana-mana perkakasan yang di panggil gateway(dimana 2 rangkaian bertembung/dihubungkan). Ada kalanya router lebih di sifatkan sebagai salah satu bahagian switch. Router dikatakan membina atau menguruskan satu jadual laluan yang telah dikenal pasti. Disamping itu, ia juga menentukan keadaan sesuatu laluan dan menggunakan maklumat ini sejajar dengan jarak dan kos algoritmanya bagi menentukan laluan yang terbaik bagi penghantaran sesuatu paket. Ianya berupaya untuk menghalakan trafik ke mana-mana bahagian di dalam rangkaian supaya beban di dalam rangkaian dapat diagihkan di dalam rangkaian bagi mengurangkan kesesakan. Sekiranya terdapat pautan yang gagal dalam rangkaian tersebut, maka router akan menggunakan laluan yang lain untuk membenarkan komunikasi berlaku. Sebuah router berfunsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. Router memilih jalan yang paling sesuai untuk menghantar pesanan, berpandukan pada alamat dan asal. Ia juga boleh mengarahkan lalu lintas bagi mengelakkan perlanggaran dan turut bijak mengetahui pelusuk jalan dan jalan pintas. Walaupun bridge mengetahui alamat semua komputer di dalam rangkaian, router mengetahui alamat semua komputer, bridge dan router yang lain yang terdapat di dalam rangkaian. Router akan berada pada lapisan yang ke 3 pada rangkaian iaitu lapisan rangkaian (network layer) di dalam model OSI. Dengan kata yang lain, Router adalah peranti sambungan yang pintar dan direka untuk menghantar paket atau frame dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain berdasarkan protokol yang digunakan dan destinasi yang ditentukan. Ia juga turut menyediakan jalan pintas yang paling baik untuk menghantar data ke Internet. Ia tidak sama dengan bridge kerana router boleh berfungsi dalam mengenal pasti laluan yang terbaik antara dua rangkaian. Selain itu, ia adalah tidak sama dengan gateway kerana gateway berkeupayaan untuk menterjemah format data dan membuka sesi di antara program aplikasi manakala router tidak mampu berbuat demikian.

Kebaikan Router:
- Dengan adanya router, maka penghantaran paket akan memakan masa yang lebih singkat kerana ia akan menentukan laluan yang terbaik untuk sampai ke destinasi.
- Ia membolehkan 2 atau lebih rangkaian berhubung antara satu sama lain.

Keburukan Router:
- Fungsi router dan switch adalah hampir sama antara satu sama lain, ia akan mengelirukan para pengguna yang kurang arif tentangnya yang ingin menghubungkan lebih dari satu rangkaian.[/quote]

Gateway

[quote]Ia merupakan suatu titik yang berperanan sebagai pintu masuk ke rangkain yang lain. Dalam persekitaran Internet, suatu nod atau titik berhenti boleh dijadikan nod gateway atau nod ?host?. Kedua-dua penggunga komputer dalam Internet dan komputer yang menyediakan laman web kepada pengguna di kenalpasti sebagai nod host. Komputer yang mengawal lalu lintas rangkaian pada ISP (Internet Service Provider; cth, JARING, TMNET, MAXISNET) merupakan nod gateway. Di dalam rangkaian bagi sesebuah organisasi, pelayan komputer akan berfungsi sebagai nod gateway yang mana ia turut bertindak sebagai ?proxy server? dan ?firewall server?. Lanjutan itu, gateway akan berganding bahu dengan router dalam menentukan laluan mana yang harus dilalui bagi paket data bila ia tiba pada gateway. Gateway boleh terdiri dari peranti seperti protocol translators, impedance matching devices, rate converters, fault isolators atau signal translators seperti mana yang diperlukan untuk menyediakan interoperabiliti sistem. Ia turut dikatakan menjadi pemandu arah trafik dengan betul dari satu trafik ke satu trafik yang lain, sementara mengekalkan trafik-trafik dalam rangkaian-rangkaian tersebut berasingan. Gateway melibatkan penyatuan berbagai ciri-ciri rangkaian yang berlainan ke dalam satu peranti untuk menyediakan storan dan juga pertukaran protokol. Gateway turut digunakan untuk menyambungkan satu jenis rangkaian setempat dengan rangkaian setempat yang lain seperti Ethernet dengan token ring, atau LAN dengan SNA dan LAN dengan X.25. Gateway boleh beroperasi pada ketujuh-tujuh peringkat OSI dan ia adalah berorientasikan aplikasi. Selain dari itu, gateway bertanggungjawab untuk menghubungkan sistem-sistem mail elektronik yang tidak serasi atau tidak compatible, menukar dan memindahkan fail dari satu sistem kepada sistem lain atau membolehkan interoperabilti antara sistem-sistem pengoperasi yang berbeza.

Kebaikan Gateway:
- Ia menghubungkan 2 rangkaian yang menggunakan senibina yang berbeza.

Keburukan Gateway:
- Sekiranya gateway rosak, maka rangkaian tidak dapat berhubung antara satu sama lain.[/quote]

Hub

[quote]Secara umunya, hub merupakan bahagian dimana data akan tiba dari satu atau banyak arah dan ianya akan dihantar kepada satu atau banyak arah. Hub selalunya didatangkan dengan switch dimana kedua-duanya mempunyai fungsi yang hampir sama. Selain itu, hub dikatakan sebagai tempat dimana data akan dikumpulkan menjadi fizikal asal kemudiannya switch yang akan menentukan bagaimana dan dimana is perlu dihantar. Didalam topologi sesebuah rangkaian, hub merupakan tulang belakang bagi rangkaian itu (main circuit). Hub adalah ?back bone? kepada hampir semua rangkaian Ethernet kecuali untuk rangkaian 10 Base-2 dimana ianya hanya memerlukan 50 ohm penghantar dimana sebuah komputer tidak wujud dalam kabel. Ia memberi perkhidmatan satu sambungan ke rangkaian server atau hub yang lain. Sebuah hub mempunyai banyak bilangan port untuk disambungkan dengan kepala RJ-45. Setiap port boleh disambungkan kepada satu komputer sahaja. Jika anda ingin menyambungkan 10 buah komputer maka anda perlu mempunyai hub yang mempunyai 10 atau lebih port. Selain itu, ia tidak mengesan ralat atau menapis data namun ia menghantar data dari satu komputer kepada komputer lain yang bersambung dengan hub tersebut. Hub juga dikenali sebagai concentrator atau multistation accesss unit (MAU). Ianya membolehkan peranti seperti komputer, printer dan peranti storan dihubungkan kepada server. Ianya bertindak sebagai 'central connecting point' bagi kabel-kabel yang perlu disambungkan kepada server dan bagi setiap peranti dalam rangkaian.
Antara jenis-jenis hub ialah :

Standalone Hub
Ia adalah hub yang boleh berfungsi dengan sendiri tanapa bergantung dengan mana-mana sumber lain. Hub ini adalah mahal namun ianya berbaloi sekiranya ia dihubungkannya dengan Standalone hub yang lain. Hub jenis ini amat sesuai untuk rangkaian yang kecil.

Stackable Hub
Ia hamper sama dengan standalone hub. Tetapi ianya boleh disambungkan diatas stackable hub yang lain. Bila disambungkan, perhubungannya adalah lebih efisyen dengan kabel yang pendek dan mereka seolah-olah seperti satu modular hub yang tunggal dan boleh dikawal sebagai satu unit berpusat.

Modular Hub
Hub ini lebih sesuai untuk rangkaian yang lebih besar. Ia seakan sebuah chassis. Dalam chassis, anda boleh memasukkan kad modul dan setiap kad modul boleh mempunyai 12 port kabel berpintal. Anda boleh memasukkan sebanyak mana kad chassis yang anda suka.

Kebaikan Hub:
- Dengan adanya hub, banyak komputer boleh dihubungkan

Keburukan Hub:
- pengguna boleh menggunakan switch bagi menggantikan hub, secara kasarnya hub adalah lagi mahal berbanding switch dan kadar penghantaran bagi switch ialah 100 mbps.[/quote]

Modem

[quote]Modem yang merupakan singkatan kepada Modulator-Demodulator akan menghubungkan satu komputer dengan komputer lain melalui rangkaian tertentu. Ia menukar(modulasi) isyarat digital (perwakilan bit: 0 & 1 sahaja) dari komputer kepada isyarat analog (perwakilan yang tidak tetap) apabila isyarat itu melalui medium seperti talian telefon kemudiannya modem pada komputer destinasi akan menukarkan(demodulasi) isyarat analog tersebut kepada digital semula agar difahami oleh komputer. Kemampuan modem membawa data pada kadar sesaat di tentukan berdasarkan kebolehan modem. Sebagai contoh, modem 56Kbps mampu membawa data pada kadar maksima iaitu 56 kilo bait per saat. Namun keadaan ini berbeza bagi modem yang dihubungkan ke rangkaian Internet, walaupun mempunyai kadar maksima pada kadar 56 Kbps, namun factor kesibukan rangkaian akan mempengaruhi kadar capaian. Sekiranya lebih ramai pengguna yang menggunakan rangkaian pada satu masa tertentu, maka kadar capaian akan menurun kerana ianya akan dibahagi sama rata diantara para pengguna yang lain. Pada situasi yang kritikal, pelayan mungkin akan mengalami masalah seperti ?server down? sekiranya pelayan tidak dapat menampung bilangan pengguna. Namun masalah sebegini tidak disebabkan oleh modem. Selain itu, modem juga boleh berfungsi sebagai ?pendail? sekiranya telefon di pasangkan pada komputer. Terdapat 2 jenis modem ia itu modem internal dan modem external. Modem Internal berbentuk papan elektronik yang akan dipasang pada papan induk di slot PCI yang kosong. Modem External pula akan di pasang secara standalone dimana ia boleh di on dan off tanpa bergantung pada computer. Ia boleh dipasang berdasarkan jenisnya. Antara port yang boleh dipasang modem external ialah serial port, usb port dan fire wire port (terpantas).

Kebaikan Modem:
- pengguna boleh mencapai data dan maklumat pada Internet melalui modem.
- boleh email tanpa mengalami kekangan geografi.

Keburukan Modem:
- modem akan dipasangkan pada talian telefon, sekiranya talian telefon tersebut di sambar petir, kemungkinan besar modem tersebut akan turut disambar petir melainkan modem tersebut telah dimuat cirri-ciri keselamatan yang tertentu. Namun bagi situasi sebegini, modem masih belum lagi di katakana selamat 100%, ianya hanya pada tahap 50%-50%. [/quote]

Switch

[quote]Switch merupakan perkakasan rangkaian yang akan memilih laluan atau circuit semasa penghantaran data kepada destinasinya. Ia turut dimuatkan fungsi router iaitu perkakasan atau perisian yang mampu menentukan laluan bagi data yang akan dihantar. Secara umumnya, switch adalah lebih mudah dan merupakan mekanisma yang lebih laju dari router. Switch selalunya berada pada lapisan ke 2 iaitu lapisan Data Link. Namun terdapat switch baru yang berfungsi pada lapisan ke 3 iaitu lapisan Network (IP switches). Dalam rangkaian yang besar, perjalanan data dari satu switch ke switch yang berada didalam rangkaian yang berlainan dikenali sebagai hop. Masa yang diambil oleh switch untuk menghantar data pula dikenali sebagai latency. Switch boleh dijumpai pada peringkat rangkaian backbone dan gateway dimana satu rangkaian bersambung dengan rangkaian yang berlainan dan pada sub rangkaian yang lain. Dalam rangkaian yang mudah pula, switch tidak diperlukan untuk mesej yang dihantar dan diterima didalam rangkaian. Sebagai contoh, Local Area Network boleh menggunakan token ring atau token bus dimana setiap mesej yang dihantar akan dikenalpasti oleh setiap komputer untuk mengetahui sama ada alamat mesej itu ditujukan kepada komputer tersebut atau tidak. Ia memecahkan keseluruhan rangkaian menjadikan bahagian-bahagian yang dipanggil segmen. Setiap portnya tiada berkaitan di antara satu sama lain dan mempunyai kelajuan tersendiri. Switch juga merupakan perkakasan rangkaian yang menyediakan "central connection point" untuk penyambungan kabel daripada stesen kerja, komputer pelayan (servers), dan lain-lain perkakasan rangkaian.

Kebaikan Switch:
- Kadar penghantaran switch adalah tetap iaitu 100 Mbps.

Keburukan Switch:
- Walaupun kadar penghantaran switch adalah tetap, namun ia masih bergantung pada kesibukan rangkaian[/quote]

Repeater

[quote]Ia merupakan perkakasan yang mampu memanjangkan jarak maksima bagi sesebuah rangkaian seperti LAN. Repeater akan mengambil dan mengumpul semua isyarat yang sampai kepadanya, menyegarkannya semula kemudian menghantar kepada LAN seterusnya. Dengan kata yang lain, ia adalah satu peranti yang menerima sesuatu isyarat atau signal melalui media penghantaran elektronik atau optikal, memperkuatkan isyarat tersebut dan kemudian menghantarkannya semula melalui laluan seterusnya. Satu siri repeater boleh memanjangkan isyarat pada jarak yang lebih jauh. Repeater digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen rangkaian kawasan setempat (LAN). Ia turut digunakan untuk memperkuat dan memperluaskan penghantaran rangkaian kawasan wilayah (WAN) melalui media wayar dan tanpa wayar (wireless). Dalam sistem kabel, repeater boleh terdiri dari litar amplifier dan beberapa transformer isyarat. Dalam sistem komunikasi tanpa wayar, repeater terdiri dari penerima radio, amplifier, tarnsmitter, isolator dan dua antenna. Dalam rangkaian gentian optik, repeater terdiri dari photocell, amplifier, light-emitting diode (LED) atau infrered-emitting diode.

Kebaikan Repeater:
- Ia boleh mengelakkan isyarat lemah bila tiba pada destinasi.

Keburukan Repeater:
- Masa tambahan diperlukan bagi proses penghantaran kerana ia akan segarkan semula isyarat yang lemah
Multiplexer

[quote]Ia merupakan perkakasan yang akan meningkatkan keberkesanan komunikasi. Multiplexer akan membenarkan beberapa terminal berkongsi satu talian komunikasi. Selain itu, ia akan menerima isyarat daripada pelbagai peralatan komputer, memampatkan isyarat ke dalam satu aliran data dan seterusnya menghantar melalui satu talian komunikasi.

Kebaikan Multiplexer:
- Meningkatkan keberkesanan komunikasi dengan memampatkan data yang dihantar melalui satu talian.
- Mengurangkan kos perbelanjaan jika dibandingkan dengan menggunakan talian berasingan antara host dan terminal kerana ia mengurangkan penggunaan talian telefon dan modem.

Keburukan Multiplexer:
- Proses penyelenggaraan dan kemaskini haruslah dikendalikan oleh mereka yang pakar sahaja

KOMPONEN NETWORK PC ANDA
Sebelum kita pergi jauh lagi, mari kita lihat komponen asas network yang ada pada PC anda. Kita lihat dahulu subsistem yang ada di PC anda untuk membolehkan kita mempelajari bagaimana ia bekerja.

Kita senaraikan terlebih dahulu komponen yang ada seperti :-
Komponen "discrete"
transistor integrated circuit resistor capacitor connectors light emitting diode (LED) solder
Komponen subsistem :-
printed circuit board (pcb), CD-ROM drive ,CPU, floppy disk drive, hard disk drive, microprocessor, motherboard ,bus, RAM, ROM system unit, expansion slot, power supply
Komponen backplane :-
network card, video card, sound card, parallel port, serial port, mouse port, monitor, connector power, cord


Network Interface Card (NIC)
NIC medium menghubungkan PC anda kepada network.
Disambung pada motherboard
Ada beberapa jenis card dipasaran – Ethernet, Token Ring dan FDDI.
NIC berhubung dengan network melalui sambungan serial.
NIC berhubung dengan komputer melalui sambungan parallel.
Setiap satu memerlu IRQ dan IO address dan upper memory bagi DOS dan Windows 95/98

SAMBUNGAN CABLING
Komponen
Catatan

10 Base-2 BNC 10Mbs


Ia menggunakan coaxial cable 50ohm (RG58) dan had maximum yang boleh digunakan ialah 185m.
Coaxial cable adalah cable serupa yang digunakan bagi antenna TV anda (UHF) dan contoh BNC connector yang terdekat adalah connector yang menyambungkan cable antenna anda ke TV.
Bagi komputer pertama dan terakhir didalam rangkaian coaxial cable memerlukan terminator 50ohm.
Tanpa terminator tersebut akan menyebabkan network anda tidak berfungsi.
Selain dari terminator , T-connector diperlukan untuk menghubungkan antara 2/atau set coaxial kabel yang lain.
Satu kelemahan coaxial adalah jika satu sambungan BNC pada satu komputer longgar atau rosak akan menyebabkan seluruh network tersebut down!
RJ45 adalah jenis connector yang digunakan untuk sambungan ke UTP (unshielded twisted pair) cable.
Ia adalah jenis sambungan yang paling popular bagi LAN kerana harganya murah dan mudah didapati..
Panjang maximum yang boleh digunakan ialah 100m.
Kelihatan seperti connector telefon tetapi saiznya lebih besar.


DB25 yang kelihatan di sebelah adalah DB25 female.Version male pula mempunyai 25 pin dan female mempunyai 25 lubang.
Contoh penggunaan ialah seperti kabel printer dan kabel zipdisk.
Output voltage adalah 0-5V mewakili logic 1dan 0.(kabel printer)


DB15 seperti DB25 mempunyai 15 pin bagi male dan 15 lubang bagi female.CAT5(100Mbs) cable atau category 5 cable mempunyai maximum kelajuan 100Mbs.
Kelihatan seperti cable telefon tetapi mempunyai properties yang berlainan.
Panjang maximum ialah 100m.
Seperti cable lain untuk sambungan lebih dari panjang maximum , repeater boleh digunakan.


USB (Universal Serial Bus)
Teknologi cabling yang masih baru.

Dua jenis sambungan yang paling popular adalah :-
i)10Base2
ii)10BaseT

10Base2

10Base2 Cabling

Coaxial cabling
Berdasarkan gambarajah di atas kita boleh lihat komponen asas bagi coaxial cabling.

RG58 cable.
Kabel ini mudah didapati di kedai elektronics atau komputer. Boleh dibeli dengan jumlah yang banyak dan ada jugak yang sudah siap dipasang dengan BNC cable connector.
BNC connector w/ terminator (50 ohm)
Terminator tersebut diperlukan pada komputer pertama dan yang terakhir. Ketiadaan terminator atau terminator yang tidak dipasang dengan betul akan menyebabkan network anda down.

BNC cable connector
Ialah connector kepada coaxial cable RG58. Sebelum dipasang ia terdiri daripada beberapa komponen. Kulit luar dari cable RG58 tersebut perlu dibuang dan dimasukkan ke BNC connector. Alat crimping tool digunakan untuk mengepitkan BNC cable connector tersebut kepada coaxial cable RG58.
Tips! * Anda harus berhati-hati bila membuat pemasangan kerana kerapkali berlaku network down (yang pernah saya alami) disebabkan pemasangan BNC connector yang tidak sempurna.Jadi mungkin "worth it" kalau ambil masa lebih sedikit supaya pemasangan yang sempurna dengan memastikan tiada sentuhan antara wayar dalaman yang tidak berkenaan kepada BNC connector.
BNC T- connector
Digunakan untuk sambungan kepada dua kabel berasingan untuk input dan output.
Pada praktikalnya digunakan untuk sambungan ke ethernet card pada setiap workstation juga untuk sambungan ke komputer/router yang pertama dan terakhir(untuk kegunaan terminator).

BNC barrel connector
Untuk sambungan dua segmen kabel.

Repeater
Untuk satu segmen limit sambungan ada maksimum 186m. Untuk jarak yang lebih jauh repeater digunakan untuk menguatkan signal network tersebut.

Contoh network menggunakan BNC cabling.


10BaseT


10 BaseT cabling digunakan untuk sambungan rangkaian yang menggunakan topologi bintang. Amat sesuai bagi rangkaian yang memerlukan flexibiliti dan realibiliti dalam penggunaanya.

Bagi UTP cabling ini setiap PC mempunyai network card yang disambungkan dengan kabel UTP ini ke hub atau switch. Secara amnya sambungan rangkaian UTP adalah lebih "reliable" jika hendak dibandingkan dengan sambungan coaxial dimana penggunaan hub/switch banyak membantu dalam memperbaiki "data errors" dalam sambungannya. Selain dari itu UTP cabling tidak akan mengakibatkan seluruh rangkaian "down" jika salah satu komputer atau sambung cabling rosak (berbanding dengan sambungan coaxial yang akan menyebabkan seluruh network "down" hanya disebabkan oleh satu sambungan rosak)

Dari segi sejarah pada awal penggunaan sambungan 10Base-T, kabel kategori 3 (Cat 3) digunakan untuk sambungan 10Mbs. Kabel Cat 3 ini hampir sama dengan kabel telefon yang kita gunakan di rumah. Tetapi sekarang kabel Cat 5 adalah lebih banyak digunakan kerana kualiti signal yang lebih baik dihasilkan untuk kegunaan sistem 10Base-T.

Huruf T pada perkataan 10Base-T adalah membawa makna "twisted" iaitu jenis sambungan UTP(unshielded twisted pair) kabel yang digunakan.
Biasanya ada dua jenis cabling yang digunakan untuk sambungan 10Base-T seperti berikut:-
i) Straight through cable
ii) Crossover cableStraight through cable digunakan untuk sambungan seperti berikut :-
* Sambungan dari router kepada hub/switch.
* Sambungan dari server kepada hub/switch.
* Sambungan dari workstation kepada hub/switch.
Crossover cable pula digunakan untuk sambungan seperti berikut :-
* Sambungan uplink antara switch.
* Sambungan hub kepada switch.
* Sambungan hub kepada hub lain.
* Sambungan network terus antara dua komputer (tanpa hub/switch).
* Sambungan router interface kepada router interface yang lain.
Attenuation pada 10BaseT
Satu perkara yang perlu diambil kira pada pengukuran jarak kabel 10Base-T adalah attenuation.Attenuation adalah pengecilan amplitud sesuatu isyarat apabila melalui satu medium yang menghilangkan tenaganya. Dalam kes 10Base-T attenuation yang dibenarkan adalah 11.5dB yang diukur dari satu hujung kabel tersebut dengan menggunakan testing device. Secara amnya kabel Cat 5 mempunyai attenuation sebanyak 10dB per 500 kaki pada frekuensi 10MHz.Maka jarak maksimum setelah dikira termasuk patch cable dan patch panel sambungan Cat 5 boleh dikatakan tidak boleh melebihi 150m iaitu lebih kurang 490kaki.

Perbandingan Thinnet 10Base2 dengan Unshielded Twisted Pair 10BaseT

10Base2
Harga kabel
Lebih mahal sedikit dari 10BaseT
Panjang maksimum
185 meter *
Kelajuan
4-100Mbps
Kesan terhadap Interference
Kurang terdedah
Lain-lain
Komponen elektroniks lain amat murah
SItuasi terbaik untuk digunakan
Rangkaian sederhana ke besar yang memerlukan kadar sekuriti yang tinggi

Ciri-ciri
UTP (10BaseT)
Harga kabel
Murah
Panjang maksimum
100meter *
Kelajuan
4-100Mbps
Kesan terhadap Interference
Sangat terdedah
Lain-lain
Memerlukan hub/switch (kos lebih mahal)
SItuasi terbaik untuk digunakan
Site yang kecil hingga sederhana


LOCAL AREA NETWORK
PEER TO PEER dan CLIENT SERVER NETWORKING

Mari kita lihat perbezaan antara peer to peer networking dan Client Server networking.

Peer to peer networking melibatkan dua atau lebih PC untuk berkongsi resources bersama. Resources yang dimaksudkan di sini adalah seperti hard disk,CDROM, printer , file dan sebagainya. Dengan menggunakan cara ini, semua user dalam network tersebut boleh berkongsi resources tersebut bersama contohnya user A boleh menggunakan CDROM drive user B, atau user B boleh berkongsi files di PC user A .
Contoh paling mudah untuk membina peer to peer networking adalah dengan menggunakan sambungan cross-over cable antara dua PC.Sebuah cable UTP diperlukan untuk membuat sambungan tersebut dan kedua-dua buah PC juga perlu mempunyai Ethernet Card (network interface card).

Untuk peer to peer networking yang lebih besar, hub/switch boleh digunakan supaya lebih banyak PC/printer dan peralatan komputer lain boleh disambungkan bersama.

Setelah semua sambungan hardware dibuat, network operating system seperti
Windows 9x,Windows for Workgroup,Artisoft LANtastic, dan NetWare Lite dan semua variasi UNIX dan Linux.

Secara amnya peer to peer network ini amat mudah untuk di mantain dan tidak mungkin tidak memerlukan seorang system administrator.
Ianya juga adalah cara mudah, murah dan sesuai untuk dipasang dan di mantain bagi sebuah network kecil yang mungkin terdiri daripada beberapa buah PC dan printer sahaja seperti di sebuah office kecil dan rumah..

ETHERNET

Gambarajah awal Ethernet
Ethernet boleh dikatakan sebagai LAN (Local Area Network) teknologi yang paling popular jika hendak dibandingkan dengan teknologi lain seperti Token Ring dan FDDI. Ethernet menjadi pilihan kerana teknologinya boleh dikatakan mudah dan murah untuk dibina dan di "troubleshoot". Orang yang paling popular bila kita bercakap tentang Ethernet adalah Charles E. Spurgeon dan dia menulis buku Ethernet: The Definitive Guide keluaran O'Reilly.

Ethernet menggunakan konsep Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) protokol refer standard IEEE 802.3.
Konsep CSMA/CD adalah pengurusan bagi penghantaran frame oleh komputer/device secara serentak.
Semua komputer boleh menghantar frame pada bila2 masa tetapi akan cuba melihat dahulu jika ada komputer lain menghantar frame, ia akan menunggu untuk seketika (random time) dan menghantar semula apabila berlaku kekosongan. Secara teknikalnya apabila komputer A contohnya cuba menghantar packet ia akan melihat dahulu jika ada kehadiran signal digital pada wayar (kabel UTP cthnya) tersebut. Jika clear (tiada signal )maka penghantaran packet akan diteruskan dan jika ada signal (line digunakan) maka signal jam akan dihantar supaya komputer A berhenti menghantar packet tersebut. Jika cubaan hantar sebanyak 15 kali berlaku (collision) dan line masih busy, time out akan berlaku dan packet perlu dihantar semula.
Ethernet menggunakan sambungan twisted pair (1OBaseT etc) dan coaxial (10Base2 etc.). Half Duplex Ethernet menggunakan satu wayar dan Full Duplex menggunakan 2 wayar .
Pilihan Medium
Ethernet menyediakan pilihan medium penghantaran yang berbeza dari segi kelajuan dari 1Mbps sehinggalah 1000Mbps.
Medium tersebut adalah tersenarai dibawah :-

Thick coaxial cable
dipanggil baseband,thicknet atau 10Base5. (500MHz)
Thin coaxial cable
dipanggil thinnet (50MHz)
Kabel Kategori 3- Cat 3
10BaseT(16 MHz)
Kabel Kategori 5 - Cat 5
10BaseT,100BaseT (Fast Ethernet)-100MHz
Fiber optik
1000BaseT atau Gigabit Ethernet. -tidak terhad.
Nota: Kabel Cat 4 twisted pair hanya digunakan untuk 16Mbps bagi rangkaian Token Ring. Dan jika dilihat penggunaan Cat 5 memudahkan bagi kita untuk rancangan upgrade akan datang jika network kemudiannya diupgrade dari 10Mbps kepada 100Mbps atau Fast Ethernet.

Satu lagi yang perlu diberi perhatian adalah penggunaan full duplex pada NIC. Jika NIC anda menyokong penggunaan full duplex maka bolehlah anda gunakan tetapi perlu dibuat kepada kedua-dua belah pihak jia tidak sambungan tersebut akan menghasilkan banyak error.Perhatian perlu diberi iaitu full duplex hanya boleh digunakan pada sambungan kepada switch dan router sahaja. Hub tidak boleh menggunakan full duplex.Lihat gambarajah diatas. Pemilihan Gigabit Ethernet sebagai sambungan backbone dari router, dan server menggunakan Fast Ethernet adalah berdasarkan beban yang dibawa oleh mereka.Penghargaan untuk laman web

docs.ittutor.net
Stop kejap
Mengunakan emel sangat mudah tetapi bagi yang tak biasa buat akan jadi masalah. Edia menulis cara mengunakan emel ini mula terbit apabila Pegawai stastitik komputer di tempat saya bekerja meminta saya menulis secara ringkas cara mengunakan emel.
Sponsors

Cara mengunakan emel
APAKAH EMEL

Emel atau Eletronik Mel adalah salah satu teknologi internet komputer dimana anda boleh menghatar message atau surat kepada rakan-rakan anda di seluruh dunia dengan mengunakan saluran internet. Ini berlainan sekali dengan cara pos lama dimana ada terpaksa kepejabat pos menulis surat dan meletakan stem bagi memastikan surat atau masege anda sampai kepada rakan anda bebrapa hari kemudian bergantung kepada keaadaan. Namun begitu dalam teknologi emel anda cuma perlu mempunyai akaun emel sendiri samada yang percuma atau berbayar dan anda boleh lah menhatar emel kepada rakan anda yang turut mempunyai kemudahan akaun emel. Segala message atau tulisan anda akan sampai kepada rakan ada dalam beberapa minit sahaja walaupun di mana beliau berada.

APAKAH AKAUN EMEL

Setiap pemegang emel misti mempunyai nama akaun melnya sendiri supaya senang di acces nanti. Akaun emel itu bolehlah di daftar sendiri oleh setiap pengguna dengan memasukkan nama (nick name) yang mudah diingatainya sendiri.Pendaftaran bolehlah di buat oleh pihak pejabat atau pun oleh anda sendiri (bagi free web mel) dengan mengikut procedia yang perlu di patuhi oleh setiap pemengang akaun emel. setiap akaun emel pula mempunyai No pin sendiri (Pasword) dan pihak tuan puan dinasihatkan menyimpan pasword ini sebaik munkin kerana kebocoran no pin ini mengakibatkan kesemua orang boleh men acces akaun mel anda.

contoh nama akaun mel Amirudin Zainal Abidin= aza@lkm.my Pasword= Amir

CARA MASUK KE MEL WEB

Setelah anda mempunyai no akaun mel sendiri anda bolehlah mula meng Acces mel anda seperti di bawah. Walaubagaimanapun saya memfokoskan penulisan saya ini kepada free web mel HOTMAIL kerana ianya selalunya tak akan banyak berbeza dengan mel mel lain dai segi procedia dan arahanya. Untuk memulakan meng Aces emel ikuti langkah berikut

1. Masuk ke pelayar internet seperti Netcscape atau Internet Explorer
2. Masuk ke laman web untuk mel contoh Hotmail atau Mailcituy.
3. Taip alamat web yang di perlukan pada locations
contoh Hotmail = http\www.hotmail.com
contoh mailcty = http\www.mailcty.com
Tekan enter
Anda akan memasuki ke web mel Hotmail
4. Untuk menyenangkan anda memasukinya web mel ini seterusnya dilain masa anda dinasihatkan supaya Bookmark laman web mel tersebut dengan hanya membawa arrow tetikus ke ADD bookmark dan lepaskan Selepas di bookmark anda tidak perlu lagi menaip atau alamatnya atau bersusah payah pada setiap kali hendak memasuki web emel yang anda perlukan. anda Hanya perlu masuk ke bookmark dan cari tapak web mel yang anda perlukan. 5.Setelah anda memasuki laman mel web pilihan anda bolehlah memulakan prosedia untuk meng Acces emel anda.

Site Catcher can transfer your site to Tripod in 3 clicks Search on

MEL DAN CARA MELAYARINYA


CARA MASUK KE MEL WEB

Setelah anda mempunyai no akaun sendiri anda bolehlah mula meng Acces mel anda seperti di bawah

1. Masuk ke pelayar internet seperti Netcscape atau Internet Explorer
2. Masuk ke laman web untuk mel contoh Hotmail atau Mailcituy.
3. Taip alamat web yang di perlukan pada locations
contoh Hotmail = http\www.hotmail.com contoh mailcty = http\www.mailcty.com Tekan enter Anda akan memasuki ke web mel Hotmail
4. Untuk menyenangkan anda memasukinya web mel ini seterusnya dilain masa anda dinasihatkan supaya Bookmark laman web tersebut dengan hanya membawa arrow tetikus ke ADD bookmark dan lepaskan Selepas di bookmark anda tidak perlu lagi menaip atau bersusah payah pada setiap kali hendak memasuki web emel yang anda perlukan. anda Hanya perlu masuk ke bookmark dan cari tapak web mel yang anda perlukan. 5.Setelah anda memasuki laman mel web pilihan anda bolehlah memulakan prosedia untuk meng Acces emel anda.

CARA MENG ACESS MEL

1.Klik pada laman web emel yang di perlukan
2.Masukan nama mel anda ke name..
3.Masukan pasword
4.Klik kepada log in
5.Tunggu sehinga keseluruhan mukadepan mel anda di loaad sepenuhnya
6.selesai masuk anda akan dapati mel anda terus masuk ke Inbox mel anda.
7.Jika mel anda menerima mel baru semuanya akan di masukan
ke inbox anda secara automatik.
8.Kebiasanya mel yang belum di baca akan mempunyai tanda
tertentu mengikut web mel anda contohnya
a. Terdapat tanda panah merah
b. Tulisanya lebih gelap dari mel yang sudah dibaca.
9.Klik pada mel yang ingin dibaca (pada subjek)dan anda bolehlah membaca mel
selepas proses masuk ke mel itu selesai.
10.Jika anda ingin membaca mel yang lain anda bolehlah menekan buton back
diatas laman mel anda atau klik pada inbox agar mel anda kembali kepada
muka depan inbox mel anda.
11. Anda bolehlah membaca kesemua mel didalam inbox satu persatu dengan mengunakan kaedah diatas.

CARA MEMBALAS EMEL

Setelah anda membaca setiap mel yang terdapat dalam inbox anda anda bolehlah kalau mahu membalas semula emel emel tersebut satu persatu namun begitu di dalam prosedia web mel terdapat 4 cara membalas mel tersebut.

1. Compose/write masege 2. Reply 3. Reply All 4. Forward

Compose\write

Ini adalah prosedia biasa jika anda ingin menulis mel kepada sesaorang (buat pertama kalinya) tetapi ia juga boleh di gunakan untuk membalas mel mel yang telah di terima tetapi agak merumitkan kerana anda terpaksa menaip semula keseluruhan alamat mel kawan anda. Walaubagaimanapun cara ini kebiasaanya hanya di buat bagi penhataran mel pertama.

caranya
Klik kepada compose\write mail
Taipkan alamat mel rakan anda pada runagan too
Tuliskan subjek jika perlu
Mulakan penuylisan mel samada mel baru atau
mel yng hendak dibalas pada ruang masege mel
selepas selesai penulisan klik kepada send mesege
Tapak mel anda akan memberitahu mel telah di antar.

Reply
Ini adalah cara paling mudah membalas mel rakan anda
anda hanya perlu klik pada box reply

ikuti cara di bawah

1. Buka mel anda seperti ingin membaca mel
2. Klik pada box reply
3. Setelah masuk keseluruhanya anda cuma perlu memasukan masege pada box maseg kerana segala alamat dan lain lainya telah tersedia di tulis.
4. Anda juga boleh membuat pilihan memadam dulu mesege terdahulu atau membiarkan sahaja sebelum anda membalas mel tersebut
5. Setelah selesai klik kepada send masege
6. Mel anda kan memberitahu mel balsan anda dag terbalas.

Reply All
Ini adalah cara dimana anda boleh mengembalikan semua masege mel yang anda terinma termasuk kepada kawan atau sebarang rakan lain yang tertera pada (to- 'cc) dan diri anda sendiri tampa anda perlu menaip alamat mereka lagi. Ini membawa madsud ianya akan memulangkan kembali mel tersebut kpd semua pihak terlibat.

1. Buka mel anda seperti ingin ketika anda ingin membaca mel
2. Klik pada box reply All
3. Setelah masuk keseluruhanya anda cuma perlu memasukan
masege pada box maseg kerana segala alamat dan lain lainya
telah tersedia di tulis. termasuk alamat to cc
4. Anda juga boleh membuat pilihan memadam dulu mesege terdahulu
atau membiarkan sahaja sebelum anda membalas mel tersebut
5. Setelah selesai klik kepada send masege
6. Mel anda kan memberitahu mel balsan anda dihantar dan akan meliputi
kesemua orng yang terlibat dalam mel tersebut

Forward
Kebanyakan mel yang di reply semula kepada rakan anada akan hanya melibatkan text tetapi bagi maksud menghatar gambar atau sebarang fail attachment kembali kepada empuya emel anda memerlukan format forward.

1. Buka mel anda seperti ketika anda ingin membaca mel
2. Klik pada box forward
3. Setelah masuk keseluruhanya anda cuma perlu memasukan
alamat mel pengirim atau kepada sesiapa mel itu hentak di kembalikan Namun segala mesege dalam masege box masih kekal termasuklah fail atachment
4. Anda juga boleh membuat pilihan memadam dulu mesege terdahulu
atau membiarkan sahaja sebelum anda membalas mel tersebut
5. Setelah selesai klik kepada send masege
6. Mel anda kan memberitahu mel balsan anda telah di hantar dan ianya meliputi semua fail tex dan fail attachment.Site Catcher can transfer your site to Tripod in 3 clicks Search on

PENGOLAHAN DAN ARAHAN-ARAHAN LAIN EMEL

MEMBENA FOLDER

Surat surat yang di terima tidaklah boleh di biarkan selamanya di dalam folder inbox kerana ini akan menyebabkan inbox anda di penuhi dengan emel emel yang telah anda baca dan tidak digunakan lagi. Untuk mengelakan ini terjadi anda perlu membena folder sendiri didalam emel anda supaya emel emel tersebut boleh di letakan di folder folder yang anda perlukan dan ini memudahkan anda mencari semula ketika anda memerlukannya. Walaubagaimanapun anda tidaklah di galakan menyimpan mel yang terlalu bayak di dalam folder tersebut kerana kebiasanyanya ianya hanya dapat menerima dan menyimpan 2 megabait emel sahaja dan selebihnya akan di padam secara automatik.

CARA MEMBENA FOLDER

1. Masuk ke emel anda 2. Klik kepada folder 3. Klik kepada create new folder 4. Taip nama folder yang di perlukan 5. klik OK 6. Nama folder baru akan terbena dalam mel anda

MEMADAM DAN MEMBUANG FAIL DALAM FOLDER

Fail fil didalam semua folder anda sebenarnya boleh di padam semuanya sekiranya anda tidak memerlukanya lagi anda cuma perlu memilih fail yang hendak di buang dan menekan delete dan kesemua fail di dalam folder anda akan di padam ikuti cara di bawah

1. Masuk ke emel anda
2. Klik kepada folder mana yang hendak di buang fail failnya
3. Tandakan (rait) pada kotak di pangkal nama setiap fail
4. Klik delete fail
5. semua fail yang ditanda akan hilang

MEMINDAH FAIL KELAIN FOLDER

Anda juga boleh memindahkan fail fail anda ke folder folder yang lain terutama folder dalam Inbox ke folder folder yang telah anda bena sebelum ini. ikiti cara berikut

1. Masuk ke emel anda
2. Klik kepada folder mana yang hendak di pindahkan fail failnya
3. Tandakan (rait) pada kotak di pangkal nama setiap fail
4. Klik move folder
5. semua fail yang ditanda akan berpindah ke folder baru

MEMBUANG FOLDER

Setiap folder yang telah anda bena sebenarnya boleh di hapuskan semula sekiranya anda tidak memerlukanya lagi.
ikuti cara berikut

1. Masuk ke emel anda
2. Klik kepada delete pada hujung nama folder mana yang hendak di buang
5. Folder tersebut akan hapus dari mel anda

MENGUBAH NAMA SENDER

Nama sender ialah nama dimana nama aanda akan tertera apabila sesaorang menerima mel anda. Selalunya nama sender akan tercatat seperti mana pada masa anda mendaftar menjadi ahli mel terdahulu wlaubagaimanapun anda bolehlah mengubah kembali nama sender mengikit kehendak dan keprluan anda.

Ikuti cara dui bawah

1 Masuk ke emel anda
2.Pilih Options
3.Klik personal
4.Anda bolehlah menukar apa apa sahaja yang anda mahukan
5. Klik OK
6. Segalanya akan berubah baru.

MENGUBAH PASWORD

Pasword adalah kunci kepada emel anda sebarang ke alpaan akan menyebabkan orang mengetahui pasword mel anda. Anda sebenarnya boleh menukar pasword tersebut sekerap yang anda mahu ikuti langkah berikut

1 Masuk ke emel anda
2.Pilih Options
3.Klik Change pasword
4.Anda bolehlah menukar apa apa pasword baru yng anda mahukan
dengan menaip Password lama dahulu ke oldl passwaord
5. Taip password baru dalam New Password
5. Taip sekali pasword baru itu dalam Re-enter New password
5. Klik OK
6. Mel anda akan mempunyai password baru

MENYIMPAN ADDRES

Setiap emel juga ada menyediakan tempat anda menyimpan alamat alamat mel mel kawan anda supaya anda boleh sahaja mengingati dan menhartar mel pada bila bila masa yang anda perlukan anda bolehlah menyimpan alamat tersebut dengan cara berikiut.

JIKA ANDA MENERIMA EMEL

1. masuk ke mel anda
2. Buka mel yang di terima
3. Klik pada save Addres Block Sender
4. Klik OK
5. Alamat kawan anda akan tersimpan dalam buku Adress anda
6. Ada hanya perlu klik pada nama tersebut pada setiap kali anda ingin
menhantar emel kepada rakan tersebut. Tampa anda perlu bersusah paya
menaip alamatnya lagi.

MEYIMPAN ADDRES BARU DARI LUAR (TAMPA EMEL)

1. masuk ke mel anda
2. Klik pada Adress
3. Klik pada Create new
4. Klik OK
5. Masukan alamat kawan anda bersama emelnya
6. Alamat dan mel kawan ada akan kekal dalam buku Adress anda
6. Ada hanya perlu klik pada nama tersebut pada setiap kali anda ingin
menhantar emel kepada rakan tersebut. Tampa anda perlu bersusah paya menaip alamatnya lagi.

MENCARI MEL DENGAN CEPAT

Ada ketikanya anda memerlukan semula mel mel lama yang tersimpan di dalam pelbagai folder yang anda buat sendiri tetapi anda munkin menhadapi masalah untuk mencarinya secara pantas. Selalunya tapa web mel menyediakan satu cara khas untuk memudahkan kerja anda itu. Anda hanyalah perlu mengingati sebahagian kecil dari tajuk atau subjek mel yang anda perlukan itu dan mel anda akan mencari nya dan mengumpulkan di satu tempat agar mudah anda me Accesnya. Ikuti langkah di bawah.

1. masuk ke mel anda
2. Klik pada FindMessage
3. Taip subjek yang anda perlukan pada
(Enter the word or phrase that you want to search for:
3. Klik pada Select all folders
4. Klik pada buton search
5. Mel anda akan mencari subjek yang berkaitan
6. Anda bolehlah membaca mel yang di perlukan

MENGUBAH LATAR BELAKANG EMEL ANDA

Sebenarnya emel yang anda hantar bolehlah di ubah-ubah latarbelakangnya mengikut kehendak anda sendiri bersesuian dengan jenis dan bentuk surat yang anda hantar.
Ikuti cara berikut
1. Masuk ke mel anda
2. Tulis emel seperti biasa (smada yng baru atau yng nak di balas)
3. Pilih chose bacdground
4. Klik ok
5. Jika anda ingin melihat dulu latarnya (klik View)
6. Setelah selesai semuanya bolehlah anda klik send mel.
7. Mel anda akan dihantar mengikut latar belakang pilihan anda.

PERHATIAN
Sesetengah latar belakang telah di sediakan dengan font tulisanya tersendiri samada tulisan kecil atau besar dan mempunyai font style yang berbeza-beza. Anda bolehlah melihatnya dan memilihnya terlebih dahulu dengan cara melihat di dalam format viewSite Catcher can transfer your site to Tripod in 3 clicks Search on

PENUTUP

Sebenarnya banyak lagi arahan dan pengunaan mel yang tidak saya tuliskan di sini memandangkan anda bolehlah mempelajari sendiri apabila anda telah mahir dalam kerja kerja mengAces menerima membaca dan menghantar atau membalas mel. Terdapat arahan arahan tambahan yang saya rasa akan sedikit sebanyak dapat memahirkan anda lagi dalam proses pengunaan mel sebagai bahan tambahan yang perlu di pelajari sendiri oleh anda sendiri sekiranya anda betul betul mahu menjadi penguna mel yang mahir.

Apa yang saya tuliskan dalam artikel ini hanyalah beberapa arahan-arahan asas dari pelbagai arahan mel yang patut anda tahu. Tetapi bagi yang cuma berminat untuk menghantar dan menerima mel sahaja, buku panduan ini di harap akan sedikit sebanyak dapat membantu anda. Besarlah harap saya agar anda dapat menafaatkan tulisan saya ini sebaik munkin. Satu lagi yang anda perlu tahu ialah kemungkinan arahan setaip tapak mel web akan berbeza sedikit dari apa yang saya tuliskan ini kerana pembagunan perisain web mel ini mengikut kehendak penciptanya. Tapi saya yakin perbezaan yang terjadi adalah teralu sedikit antara satu mel ke satu mel yang lain.

Sebelum saya mengundur diri saya mengucapkan Jutaan terimaksih kepada Bos IT saya Em Amiruddin Zainal Abidin kerana atas dorongan beliaulah artikel ini dapat saya siapkan walaupun dalam bulan puasa. Jika adalah pahala dari hasil kerja saya ini saya hadiahkanya kepada Arwah ibu saya yang sangat saya sayangi.

Wasalam
See ad