Wednesday, November 23, 2011

Cara atasi “Failed Error to connect” pada ralat PPPoE* streamyx berdasarkan kod arahan ralatnya


Untuk memasang internet ketepatan pemasangan memerlukan 100% betul bagi membolehkanya berfungsi kegagalan walau 1 % dari bahagianya akan membuatkan anda gagal berinternet ada dua punca ianya gagal samada persedian Hardware atau software . Kegagalan hardware adalah melaui peralatanya dan kegagala software adalah melalui protokolnya atau singkatan PPPoE

Ada  5 sebab PPPoE* (“point-to-point protocol over ethernet”) gagal untuk disambungkan  bagi pengguna dan  pelanggan streamyx yang  mengakibatkan keluarnya ralat  ralat “Failed / Error to connect”  bersama kod kod tertentu  iaitu
Kesilapan username Kesilapan password Kegagalan sambungan / talian Sambungan / Talian / Port tersekat (hang) Kesalahan Tetapan VCI/VPI

 1. Kesalahan Username: Windows akan mengeluarkan mesej ralat “Error 691″
  Cara atasinya adalah dengan  periksa ejaan @streamyx dan .com adakah betul
 1. 2. Kesilapan Password: Windows akan mengeluarkan mesej ralat “Error 691″
  Cara atasinya adalah dengan  memasukan password yang betul dan sepatutnya
 1. Kegagalan sambungan / talian: Windows akan mengeluarkan mesej ralat “Error 651″.
  Cara atasinya adalah dengan   pastikan unit telefon anda  ada dail tone. dan periksa juga jika ada kegagalan kabel sambungan 
 1. 4. Sambungan Talian Port tersekat (hang): Windows akan mengeluarkan mesej ralat “Error 651″
  Cara atasinya adalah dengan  menghubungi pihak Teknikal TM (di talian 100)
 1. 5. Kesalahan Tetapan VCI/VPI: Windows akan mengeluarkan mesej ralat “Error 651″
  Cara atasinya adalah dengan  memastikan VCI adalah “0″ (kosong), manakala VPI adalah “35″.

No comments:

Post a Comment