Saturday, December 11, 2010

Format USB ThumbDrive yang bacaannya jadi 0 Byte

Pernah tak anda alami masalah ThumbDrive anda tiba tiba  menjadi bacaanya 0 byte sahaja dan biasanya ia gagal berfungsi wahal ada data didalamnya. Biasanya ia tidak boleh di format dengan cara biasa, Jadi ia memerlukan cara format yang tersendiri dan agak spesifik bagi mengatasi masalah ini,

Ikuti langkah berikut1
1 .Download HP USB Disk Storage Format Tool disini (HP USB Disk Storage Format Tool)
2. Ekstrak dan install program HP USB Disk Storage Format Tool tersebut.
3, Masukkan Flashdisk ke port USB komputer
4. Jalankan aplikasi HP USB Disk Storage Format Tool
5. Tentukan drive tempat Flashdisk yang terbaca 0 byte tersebut terpasang,
6. Pilih File System yang diinginkan, Flashdisk umumnya diformat dengan File system FAT32.
7. Klik Start untuk mulai memformat Flashdisk tersebut.
8. Apabila muncul jendela peringatan, klik saja Yes.

Flashdisk yang asalnya terbaca 0 byte akan berfungsi kembali. Selamat mencuba..

No comments:

Post a Comment