Monday, December 20, 2010

Pindahkan semua fail dari blog ke wordpres

Bagi yang mempunyai blog yang mengunakan blogger.com anda sebenarnya boleh memindahkan kesemua bahan yang ada dalam bloger anda ke wordpres. com kerana beberapa sebab

1. Bloger.com tidak boleh di acces di tempat ada (mungkin di blok)
2. Sebagai backup bloger anda jika sesuatu terjadi pada blogger.com
3. Anda sahaja hendak mempunyai blok pada blogger dan juga wordpress

lihat Komputer dan anda dalam wordprees yang saya pindahkan

No comments:

Post a Comment