Friday, March 23, 2012

Hardisk Dengan Kapasiti 1 Yottabytes besar mana tu


Lihat sifir byte di bawah
Sudah ada dipasaran

* 1,024 Bytes  1 KB (satu KiloByte)
* 1,024 KB    1 MB (satu MegaByte)
* 1,024 MB    1 GB (satu GigaByte) 
* 1,024 GB     1 TB  (Terabytes)
 akan datang
1024 Terabytes (TB) = 1 Petabytes (PB)
1024 Petabytes (PB) = 1 exabytes (EB)
1024 Exabytes = 1 Zettabyte (ZB)
1024 Zettabytes = 1 Yottabytes(YB)

Hardisk dengan kapasiti 1 Yottabytes (1 Trillion GB) - kini sedang dibangunkan oleh syarikat NSA .  macamana besarnya tu kan, (bukan besar bodynya tapi muatanya)

No comments:

Post a Comment