Sunday, March 4, 2012

Translate apa sahaja dengan bing translators

 Mencari translators yang hebat cuba gunakan Bing translators ianya ternyata memudahkan anda kerana boleh di ubah ke pelbagai bahasa yang anda inginkan

http://www.microsofttranslator.com/

No comments:

Post a Comment