Monday, March 4, 2013

Apa yang di katakan gerenty dan warrannty

Setiap kali anda membeli sebuah komputer anda misti bertanya berapa lamakah gerenty dan warranty yang di berikan dan apakah yang di diliputinya (Covering) . Sebagai seorang penjual Komputer atau laptop saya juga kena memahami dan memberi faham kepada pelanggan saya apakah dia waranty dan gerenty dan apakah sebenarnya perlindungan yang di beri sepanjang waranty tersebut.Apakah perbezaan gerenty dan  warranty
 Gerenty    = Barangan anda akan di ganti baru jika ada kerosakan dan kegagalan yang biasa
 Warranty = Barangan anda akan di baiki jika berlaku kerosakan atau kegagalan

Apa yang di liputinya 
1. Kegagalan atau kerosakan yang normal (biasa) yang terjadi dalam tempoh gerenty dan warrannty

Apa yang tidak di liputinya 
1. Terjatuh, terpijak , pecah terkena air, kilat , panas malampau (overheat) atau atas sebarang sebab atas kelalaian tuan empunya . Walaupun penguna cuba menipu tetapi sebenarnya mereka ada cara mengesan punca kerosakan tersebut samada dalam keaadaan biasa atau atas kecuainya.

No comments:

Post a Comment