Wednesday, February 24, 2010

Ralat 'Registry editing has been disabled by your administrator

Jika Windows akan memaparkan mesej 'Registry editing has been disabled by your administrator' apabila anda cuba membuka regedit, ianya mungkin disebabkan oleh serangan virus.
Untuk menyelesaikan masalah ini, anda boleh gunakan salah satu dari mana-mana langkah di bawah, samada dengan gpedit.msc ataupun third-party registry editor:
Menggunakan Group Policy Editor (gpedit.msc)
1. Pada kotak Run, taipkan gpedit.msc dan tekan Enter untuk melancarkan Group Policy Editor.
2. Pergi ke User Configuration\Administrative Templates\System
3. Double-click pada Prevent access to registry editing tools
4. Tukarkan nilainya kepada Disabled
Mengunakan Third-Party Registry Editor
1. Gunakan software yang boleh akses registry, selain dari regedit.
2. Pergi ke HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
3. Cari DisableRegistryTools dan tukarkannya kepada 0

No comments:

Post a Comment