Thursday, August 19, 2010

Google Britain Malay translationPengunaan google terjemahan Melayu ke Inggris lebih baik dari google translate kerana cara terjemahanya lebih baik dan lebih tersusun . Baik terjemah artikel dari inggris ke melayu atau sebaliknya. Ianya juga berguna sebagai kamus persendirian dan dapat membantu anda menterjemah maksud ayat yang anda perlukan malah mendengarnya. Ianya juga boleh menterjemah ke pelbagai bahasa utama dunia.

Lihat pada gambar saya terjemahkan salah satu artikel komputer saya dari melayu ke ingeris

cubalah

Google Britain Malay translation

No comments:

Post a Comment